Abecední rejstřík: oxid…

Hesla 1 - 30 z 59 nalezených

 • oxid antimoničný

  oxid antimoničný [-ty-], Sb2O5, ve vodě omezeně rozpustná látka. Jako hydrát se získá oxidací antimonu…

 • oxid antimonitý

  oxid antimonitý, Sb2O3, při normálních laboratorních podmínkách bezvodá látka, má složení dimeru…

 • oxid arseničný

  oxid arseničný [-ze-], As2O5, bílá, sklovitá, hygroskopická látka; připravuje se dehydratací kys. trihydrogenarseničné,…

 • oxid arsenitý

  oxid arsenitý, As2O3, neprůhledná, kryst. látka, t.t. 310 °C, t.v. 460 °C. Připravuje se pražením arsenových…

 • oxid barnatý

  oxid barnatý, BaO, bílá látka, s vodou reaguje za vzniku hydroxidu. Připravuje se tepelným rozkladem uhličitanu nebo…

 • oxid beryllnatý

  oxid beryllnatý, BeO, bílá, ve vodě nerozpustná látka, dobře rozpustná v kys. i v hydroxidech; t.t. 2 530 °C. Využívá…

 • oxid bismutitý

  oxid bismutitý [-iz-], Bi2O3, žlutý prášek, v žáru červený; anhydrid hydroxidu bismutitého. Rozpouští…

 • oxid boritý

  oxid boritý, B2O3, bílá látka, získává se úplnou dehydratací kys. borité. V žáru měkne na viskózní…

 • oxid ceričitý

  oxid ceričitý, CeO2, žlutý prášek, připravuje se hořením ceru v suchém kyslíku. Používá se k výr. žhavicích…

 • oxid cínatý

  oxid cínatý, SnO, tmavá, prášková látka, vznikající dehydratací hydroxidu cínatého Sn(OH)2; za zvýšené…

 • oxid cíničitý

  oxid cíničitý, SnO2, bílá látka, připravuje se oxidací oxidu cínatého; nerozpustný ve vodě, nereaguje s…

 • oxid dusičitý

  oxid dusičitý, plynná látka, existující ve dvou formách: N2O4 (bezbarvý dimer) a NO2 (hnědý…

 • oxid dusičný

  oxid dusičný, N2O5, bezbarvá kryst. látka, která se na vzduchu roztéká. T.t. 30 °C (rozkládá se). Anhydrid…

 • oxid dusitý

  oxid dusitý, N2O3, kapalina, t.t. -102 °C, t.v. 3,5 °C. Snadno se rozkládá; anhydrid kys. dusité.

 • oxid dusnatý

  oxid dusnatý, NO, bezbarvý plyn, paramagnetický; t.t. -163 °C, t.v. -151 °C. Snadno oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid…

 • oxid dusný

  oxid dusný, rajský plyn, N2O, bezbarvý plyn příjemné vůně a nasládlé chuti; t.t. -102,4 °C, t.v. -88,5°C.…

 • oxid fosforečný

  oxid fosforečný, P2O5, bílá kryst. látka, která při 358,9 °C sublimuje; v plynném stavu má složení…

 • oxid fosforičitý

  oxid fosforičitý, (PO2)n, bezbarvá kryst. slouč., vznikající při rozkladu oxidu fosforitého nad 500 °C. Má…

 • oxid fosforitý

  oxid fosforitý, P2O3, bílá kryst. látka, voskovitého vzhledu. Vzniká hořením fosforu za omezeného přístupu…

 • oxid hlinitý

  oxid hlinitý, Al2O3, kryst. látka vznikající při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu. Tvoří…

 • oxid hořečnatý

  oxid hořečnatý, MgO, bílá kryst. látka, slučující se s vodou na hydroxid. Prům. se vyrábí tepelným rozkladem uhličitanu…

 • oxid hořičitý

  oxid hořičitý, nenalezen - zkuste oxid hořečnatý.

 • oxid chloričitý

  oxid chloričitý, ClO2, zelenožlutý explozívní plyn pronikavého zápachu; t.t. 76 ° C, t.v. 9,9 °C. Vzniká…

 • oxid chloristý

  oxid chloristý, Cl2O7, bezbarvá těkavá olejovitá kapalina; t.v. 83 °C. Anhydrid kys. chloristé, ze které…

 • oxid chlorný

  oxid chlorný, Cl2O, žlutozelený, nepříjemně páchnoucí plyn, dráždící dychací orgány, t.v. 3,8 °C. Snadno…

 • oxid chlorový

  oxid chlorový, Cl2O6, tmavě červená, na vzduchu dýmající kapalina, t.t. -l ° C. Vzniká působením ozonu…

 • oxid chromitý

  oxid chromitý, Cr2O3, zelený prášek, nerozpustný ve vodě, v kryst. stavu černý, kovově lesklý. Součást…

 • oxid chromový

  oxid chromový, CrO3, tmavočervené jehlicovité krystalky. Má silné oxidační vlastnosti. Vylučuje se při působení…

 • oxid jodičný

  oxid jodičný, J2O5, bílý prášek, anhydrid kys. jodičné; silné oxidační činidlo. Při teplotě kolem…

 • oxid křemičitý

  oxid křemičitý, SiO2, jako křemen je nejběžnějším minerálem v přírodě, vyskytuje se v mnoha odrůdách,…