Abecední rejstřík: pf…

Hesla 1 - 17 z 17 nalezených

 • Pfahl

  Pfahl [pfál], zlomová linie v SRN rozdělující Bavorský les na Přední a Zadní. Vypreparovaná žíla křemene vysoká…

 • Pfänder

  Pfänder [-fe-] Alexander , 7. 2. 1870 až 20. 3. 1941, něm. ideal. filozof; žák Husserlův, prof. univ. v Mnichově,…

 • Pfeffer Antonín

  Pfeffer Antonín , *15. 1. 1904, č. entomolog a les. odborník; prof. ČVUT. Studuje problematiku ochrany lesů a lesnickou…

 • Pfeffer Wilhelm

  Pfeffer Wilhelm . 9. 3. 1845 - 31. 1. 1920, něm. botanik a rostl. fyziolog; prof. univ. v Bonnu a v Lipsku. Zabýval…

 • Pfeifer

  Pfeifer, heslo nenalezeno. Zkuste hesla Pfeiffer Heinrich, Pfeiffer Johannes, Pfeiffer Michelle, Pfeiffer Vilém apod.

 • Pfeiffer Heinrich

  Pfeiffer Heinrich, kolem 1500 - 27. 5. 1525 (popraven), zvaný Schwertfeger, jeden z vůdců něm. selské války; do…

 • Pfeiffer Johannes

  Pfeiffer Johannes, 26. 6. 1902 - 20. 2. 1970, něm. spisovatel a literární historik, filozof; spojoval poezii a filoz.…

 • Pfeiffer Michelle

  Pfeiffer Michelle, * 29. 4. 1957, americká herečka, narodila se v Santa Ana ve státě Kalifornie, už během studií…

 • Pfeiffer Vilém

  Pfeiffer Vilém, 5. 8. 1910 - 31. 1. 1986, č. herec; 1959-75 člen Div. bratří Mrštíků v Brně. Z rolí: Profesor

 • Pfitzner Hans

  Pfitzner [pfic-] Hans , 5. 5. 1869 - 22. 5. 1949, něm. skladatel, dirigent a publicista; autor oper (Ubohý Heinrich

 • Pfitzner Josef

  Pfitzner Josef, 24. 3. 1901 - 6. 9. 1945 (popraven), něm. historik; prof. něm. univ. v Praze. Za nacistické okupace…

 • Pfleger-Moravský

  Pfleger-Moravský Gustav , 27. 7. 1833 až 20. 9. 1875, č. spisovatel a novinář. Vedle melancholické lyriky (Dumky

 • Pflimlin

  Pflimlin [-len] Pierre , *15. 2. 1907, fr. politik; člen rep. strany, 1952-53 min. zahr., 1955-56 a 1957-58 min. fin.,…

 • Pflugfelder

  Pflugfelder Otto , *15. 3. 1904, něm. (NDR) fyziolog a entomolog; prof. univ. v Jeně. Studuje problémy endokrinologie,…

 • Pforzheim

  Pforzheim [pforc-hajm], město v SRN v Bádensku-Württembersku na úpatí Schwarzwaldu, 275 m n.m.; 105 200 obyv. (1983).…

 • Pful

  Pful Křescan Bohuwěr . 28. 3. 1825 až 21. 12. 1889, lsrb. jazykovědec a básník. Autor velkého hluž. slovníku,…

 • Pfundova série vodíku

  Pfundova série vodíku [podle něm. fyzika A. H. Pfunda, 1879-1949], řada čar v daleké infračervené oblasti spektra atomu…