Abecední rejstřík: pn…

Hesla 1 - 28 z 28 nalezených

 • pneumatická doprava

  pneumatická doprava [-ty-], dop. tuhých hmot různého zrnění proudem vzduchu v potrubí: a) podtlaková, materiál se…

 • pneumatické čidlo

  pneumatické čidlo, zařízení pro sledování mech. pohybu jiných přístrojů. Kontroluje se změna pneumatického tlaku…

 • pneumatické kladivo

  pneumatické kladivo, ruční nástroj k sekání, nýtování a pěchování. Vl. kladivo koná přímočarý vratný pohyb.…

 • pneumatické měřicí přístroje

  pneumatické měřicí přístroje, přístroje k přesnému měření malých změn geom. veličin, založené na důsledcích…

 • pneumatické zařízení

  pneumatické zařízení, stroj, popř. přístroj využívající pneumatickou energii. Podle způsobu práce se dělí na…

 • pneumatický akumulátor

  pneumatický akumulátor, akumulátor energie pro různé hydraulické okruhy, ve kterém je pružicím médiem tlakový plyn.…

 • pneumatický buchar

  pneumatický buchar, tvářecí stroj určený pro volné kování malých a stř. výkovků. Beran se zvedá a urychluje tlakovým…

 • pneumatický mechanismus

  pneumatický mechanismus, mechanismus využívající ke konání mech. práce pneumatickou energii, tj. energii tlakového…

 • pneumatický motor

  pneumatický motor, zařízení měnící energii tlakového vzduchu v mech. práci. P. m. je objemový nebo lopatkový rotační.…

 • pneumatika

  pneumatika [-ty-, řec.], dutá pryžová obruč kol silničních vozidel, naplněná stlačeným vzduchem k tlumení nárazů…

 • pneumatofor

  pneumatofor [řec.], dýchací adventivní kořen rostlin rostoucích v trvale zamokřených půdách, vyrůstající nad povrch…

 • pneumatolýza

  pneumatolýza [řec.], miner. proces vzniku minerálů, při němž se uplatnily především plynné složky pronikající…

 • pneumo-

  pneumo- [řec.], první část složených slov značící vztah k plícím (pneumonie).

 • Pneumococcus

  Pneumococcus [-kok-, řec.], pneumokok - st., dnes již nepoužívané ozn. pro Streptococcus pneumoniae - streptokok…

 • Pneumocystis

  Pneumocystis [-tys, řec.], rod parazitických prvoků nejasného systematického postavení. Jediný druh Pneumocystis…

 • pneumocystóza

  pneumocystóza [řec.], parazitární plicní onemocnění člověka působené prvokem Pneumocystis carinii. Prvok…

 • pneumocyty

  pneumocyty [řec.], pneumocyti - ploché epitelové buňky ve stěně plicního váčku (aleveolu), tvořící tzv.…

 • pneumoencefalografie

  pneumoencefalografie, speciální rentgenologická vyšetřovací metoda nitrolebních mozkových (likvorových) cest, tj.…

 • pneumohelmintóza

  viz plicní červivost

 • pneumokok

  viz Pneumococcus

 • pneumokonióza

  viz zaprášení plic

 • pneumologie

  pneumologie, lék. vědní disciplína, jeden z podoborů vnitřního lék. zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením…

 • pneumomediastinum

  pneumomediastinum [-dy-stý-], speciální rentgenologická vyšetřovací metoda zobrazující orgány mezihrudí pomocí…

 • pneumonie

  pneumonie [-ny-, řec.], pneumonia, hovorově zápal plic - zánětlivé onemocnění plic: a) p. krupózní, zvaná…

 • pneumoretroperitoneum

  pneumoretroperitoneum, lék. - též pneumoperitoneum - speciální rentgenologická vyšetřovací metoda zobrazující…

 • pneumotachograf

  pneumotachograf, přístroj pro měření rychlosti vdechovaného a vydechovaného plynu. Používá se např. při funkčním…

 • pneumotorax

  pneumotorax [řec.], pneumothorax přítomnost vzduchu v dutině pohrudniční mezi nástěnnou pohrudnicí a plící.…

 • pnutí

  pnutí, napětí působící v tělese, i když není zatíženo vnějšími silami. Vzniká nerovnoměrným chladnutím a…