Abecední rejstřík: po…

Hesla 1 - 30 z 1814 nalezených

 • po částech hladká křivka

  po částech hladká křivka, mat. souvislá křivka, která s výjimkou konečně mnoha bodů má v každém bodě…

 • po částech spojitá funkce v intervalu (a, b)

  po částech spojitá funkce v intervalu (a, b), funkce, která má v každém ohraničeném intervalu (c , d

 • Po-chaj

  Po-chaj, Parhe - raně feud. stát v sv. Asii 9698-926 (sv. Čína, již. Přímoří a sv. Korea). Základními etniky byly…

 • pobaltští Slované

  viz polabsko-pobaltští Slované

 • Pobedim

  Pobedim, obec v Západosl. kr., okr. Trenčín, na nivě Váhu; l 259 obyv. (1980). Barokní kostel s opevněním. Archeol.…

 • Pobedonoscev

  Pobedonoscev Konstantin Petrovič , 2. 6. 1827 - 23. 3. 1907, rus. reakční politik a právník; profesor univ. v Moskvě.…

 • Poberounská subprovincie

  Poberounská subprovincie, geomorfologická subprovincie v ČR ve stř. části České vysočiny. Strukturně denudační…

 • Poběžovice

  Poběžovice, obec v Plzeňském kr., okr. Domažlice, v Chodské pahorkatině; 1 730 obyv. (2001) srov. 1 920 obyv. (1980).…

 • pobíjený ornament

  pobíjený ornament, pozdně renes. souměrně rozvržená výzdoba, jež napodobuje prořezávání, provlékání pásku…

 • pobočník

  pobočník, adjutant - důstojník přidělený vyššímu veliteli.

 • pobratimství

  pobratimství [srb.], termín pro ozn. patriarchálního obyčeje, při kterém je vytvořen vztah (srovnatelný s příbuzenstvím)…

 • Pobřeží moskytů

  viz Mosquitorí

 • pobřeží obecně

  pobřeží, okraj pevniny mezi přímořskou a odlivovou čárou. P. se dělí na zábřeží a příbřeží.

 • Pobřeží slonoviny stát

  Pobřeží slonoviny, Republika Pobřeží slonoviny, fr. République de Côte d'Ivoire a ang. Ivory Coast - stát v záp.…

 • Pobřežní Kordillera

  Pobřežní Kordillera [-dylje-], špan. Cordillera de la Costa - pohoří v sev. Venezuele podél pobřeží Karibského moře.…

 • pobřežní líc

  pobřežní líc, úzká část mořské pláže od pobřeží do moře, kde pláž tvoří do moře stupeň, plážovou terasu.…

 • pobřežní loď

  pobřežní loď, nám., obvykle nákladní loď určená pro plavbu poblíž mořského břehu.

 • Pobřežní pásmo

  Pobřežní pásmo, angl. Coast Range h. pásmo severoamer. Kordiller podél pobřeží Tichého oceánu v USA; nejvyšší…

 • pobřežní vody

  pobřežní vody, teritoriální vody, výsostné vody - pásmo moře přiléhající k pobřeží a vnitrozemským vodám…

 • pobřežnice

  pobřežnice a) Litorella - rod dvouděložných rostlin z čeledi jitrocelovitých. Známy 3 druhy. V ČR je pův.…

 • pobřežníkovité

  pobřežníkovité, Dromadidae - čeleď ptáků z řádu bahňáků. Znám jediný druh - pobřežník černobílý,…

 • pobřišnice

  pobřišnice, peritoneum, peritonaeum tenká lesklá blána vystýlající u savců včetně člověka dutinu pobřišnicovou…

 • pobyt

  pobyt, prodlévání na určitém místě bez úmyslu trvale se tam zdržovat (např. voják konající zákl. voj. službu…

 • Pocahontas

  Pocahontas [-kao-], asi 1595 - 1617, dcera kmenového náčelníka z konfederace Powhatanů (východní Virgínie, USA), provdaná…

 • Pocci

  Pocci [poci] Franz von, 7. 3. 1807 až 7. 5. 1876, něm. spisovatel, hudebník, karikaturista a ilustrátor. Autor loutkových…

 • pocení

  pocení, hidrosis - vylučování potu. Jeho odpařování slouží organismu ke snížení tělesné teploty při termoregulaci.…

 • pocit méněcennosti

  pocit méněcennosti, porucha sebehodnocení charakterizovaná podceňováním vlastních schopností, zveličováním skutečných…

 • Pockelsova cela

  Pockelsova cela [pok-, podle něm. fyzika F. R. Pockelse], krystal umístěný mezi zkříženými polarizátory; po přiložení…

 • Pockelsův jev

  Pockelsův jev, lineární elektrooptický jev - změna indexu lomu látky, která je přímo úměrná přiloženému elmag.…

 • Pockody

  Pockody Alexander , 21. 8. 1906 - 12. 2. 1972, sl. básník a prozaik. Autor bás. sbírek (Slávnosť, Posolstvo…