Abecední rejstřík: re…

Hesla 1 - 30 z 930 nalezených

 • Ré bůh

  Ré, Re, Ra - eg. mytol. bůh slunce a samo slunce, ,,Pán nebe" a ,,Pán země", ,,Stvořitel a vládce světa";…

 • Re rhenium

  Re, chem. značka rhenia.

 • re-

  re- [lat.], předpona s významem zpět, vzad nebo opět, znovu, nově (reedice, repatriace).

 • reabsorpce

  reabsorpce, [lat. slož.] lék. opětovné, zpětné pohlcení, pohlcování(absorpce). V.t. absorpce obecně.

 • Read

  Read [ríd], sir Herbert Edward, 4. 12. 1893 - 12. 6. 1968, angl. historik a teoretik um.; prof. univ. v Edinburghu,…

 • Reader's Digest

  Reader's Digest [rídrz dajdžest], Čhtenářův přehled - amer. čas. (měsíčník); zal. 1922. Uveřejňuje výběr článků…

 • Reading

  Reading [redyng], m. ve Velké Británii v jv. Anglii, na soutoku Kennetu s Temží; 136 400 obyv. (1984). Prům. oděvní,…

 • readmise českého kurfiřtského hlasu

  readmise českého kurfiřtského hlasu [-se], znovupřipuštění č. hlasu na říšském sněmu 1708; č. král nebo jeho…

 • readopce

  readopce, opětovné osvojení; podle č. sl. práva osvojení nezrušitelné nebrání, aby osvojenec mohl být opět osvojen.…

 • Reagan Ronald

  Reagan [reg-] Ronald Wilson, 6.2. 1911 - 5.6. 2004, amer. politik, státník a film. herec, byl producentem a předsedou…

 • reagens

  viz činidlo

 • reakce kotvy

  reakce kotvy, vlastní magn. pole vytvořené magnetomotorickou silou v kotvě zatíženého el. stroje.

 • Reakce lidského organismu na intenzitu hluku

  Reakce lidského organismu na intenzitu hluku intenzita reakce: v dB: 30-65 psychické symptomy, neuróza z přetížení 65-90…

 • reakce obecně

  reakce [lat.] zpětné působení, odpor proti něčemu; působení (síla) stejné velikosti a opačného směru než působení…

 • reakce půdy

  reakce půdy, významná chem. vlastnost půdy. Je dána koncentrací vodíkových iontů, která odpovídá rovnovážnému…

 • reakční kinetika

  viz chemická kinetika

 • reakční rychlost

  viz rychlost chemické reakce

 • reakční síla vazby

  reakční síla vazby, r. s. v. (podložky, závěsu) na těleso, též reakce vazby, síla mající směr kolmý na směr…

 • reakční synchronní motor

  reakční synchronní motor, el. tech. synchronní el. stroj s vyjádřenými póly. Po roztočení je schopen udržet…

 • reakční teplo

  reakční teplo, tepelný efekt reakce tepelné zabarvení reakce - teplo, které soustava vydá (exotermní reakce) nebo přijme…

 • reaktance

  reaktance [lat.], fyz. zn. X. imaginární část impedance, součet induktance a kapacitance.

 • reaktant

  reaktant [lat.], výchozí látka při chem. reakci (v chem. rovnici se píše vlevo); někdy i ozn. kterékoliv reakční…

 • reaktivita koksu

  reaktivita koksu, schopnost koksu reagovat s kyslíkem, vodní párou nebo oxidem uhličitým při vyšších teplotách.

 • reaktivita obecně

  reaktivita [-ty-, lat.] 1. chem. a) pojem vyjadřující ochotu látek spolu reagovat. V chem. termodynamice…

 • reaktivní motor

  reaktivní motor [-tý-], tryskový motor spalovací motor, který vyvozuje tažnou sílu reaktivním účinkem plynů vystupujících…

 • reaktor s tlakovou nádobou

  reaktor s tlakovou nádobou, jad .tech. jad. reaktor, jehož akt. zóna s primárním okruhem (částí nebo…

 • reaktorovna

  reaktorovna, hala jad. elektrárny, v níž je umístěn reaktor, hl. cirkulační čerpadlo, parogenerátor a hl. uzavírací…

 • reál filmový

  reál filmový, označení pro záběr natáčený ve skutečném prostředí (byt, pracoviště, volná příroda, auto) a…

 • reál mince

  reál [špan.], stará špan. stříbrná mince o pův. hmotnosti 3,48 g; ražená od pol. 14. století do 1878, kdy nahrazena…

 • reál odborně

  reál [lat.], filoz. pojem Herbartovy obj. ideal. metafyziky označující to, co je myšleno jako skutečné, na rozdíl…