Abecední rejstřík: rh…

Hesla 1 - 30 z 78 nalezených

 • rH odborně

  rH, st. způsob vyjadřování redoxpotenciálu. Záporně vzatý dekadický logaritmus tlaku vodíku, pod kterým by musela…

 • Rh rhodium

  Rh, chem. značka rhodia.

 • Rh-faktor

  Rh-faktor, Rhesus factor, rhesus faktor - antigen (aglutinogen D) obsažený v červených krvinkách asi 85 % lidí,…

 • Rh-izoimunizace

  Rh-izoimunizace [-o-i-ny-], proces, při kterém se matka s negativním Rh-faktorem imunizuje proti Rh-faktoru přítomnému…

 • rhabdom

  rhabdom [rab-, řec.], světločivná tyčinka složená z částic (rhabdomer) v jednoduchém očku (ommatidiu) složeného…

 • Rhadamanthys

  Rhadamanthys [ra-ty-], řec. mytol. syn Diův a Európin, mytický krétský král. Proslul jako spravedlivý…

 • Rhamphorhynchus

  Rhamphorhynchus [ramfori-, řec.], rod vyhynulých plazů z řádu ptakoještěrů. Tělo asi 40 cm dlouhé, rozpětí křídel…

 • Rhaphidophora aurea

  Rhaphidophora aurea [rafi-fo-], rafidofora - jednoděložná rostlina z čeledi áronovitých, pěstovaná v domácnostech…

 • Rhazes

  Rhazes, Rází Abú -Bakr Muhammad ibn Zakarija, 850-923, arab. lékař, filozof, matematik a astronom perského…

 • Rhea měsíc

  Rhea [re-], pátý měsíc planety Saturn o průměru 1530 km, který obíhá s periodou 4,51 l dne. Objeven 1672 G. D. Cassinim,…

 • Rhea postava

  Rhea [re-], řec. mytol. Uranova a Gainy…

 • Rheda-Wiedenbrück

  Rheda-Wiedenbrück [ré- ví-brik], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku, na Emži; 70 m n.m., 38 000 obyv. (1983). Prům.…

 • Rheden

  Rheden [ré-], město v Nizozemsku v provincii Gelderland, na IJsselu; 48 500 obyvatel (1983). Průmysl stroj. (dop. stroje),…

 • Rhédey [ré-]

  Rhédey [ré-] Ferenc. 1560 - 10. 4. 1621 , uh. generál. V povstání S. Bočkaje 1604 velitel hajduckých a pomocných…

 • Rhein

  viz Rýn

 • Rheinbach

  Rheinbach [rajn-], m. v SRN v Severním Porýnsku-Vestfálsku; 164 m n.m., 23 000 obyv. (1983). Prům. sklář., keramiky.…

 • Rheinberg

  Rheinberg [rajn-], m. v SRN v Severním Porýnsku-Vestfálsku, na Rýnu; 25 m n.m., 27 000 obyv. (1983). Prům. chem., lihovarnický,…

 • Rheine

  Rheine [rajne], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku, na řece Emži; 72 000 obyvatel (1983). Průmysl strojírenský, textilní,…

 • Rheinfelden (Baden)

  Rheinfelden (Baden) [rajn- bá-], m. v SRN v Bádensku-Württembersku, na horním Rýnu; 28 000 obyv. (1983). Prům. hliníku,…

 • Rheinhausen

  Rheinhausen [rajn-zen ], přístav v Německu v Sev. Porýnsku-Vestfálsku,

 • Rheinisch-Westfällisches Elektrizitätswerk

  Rheinisch-Westfällisches Elektrizitätswerk A.C. [rajnyš -felišes -citétsverk], největší západoněmecký elektrárenský…

 • Rheinische ,,Pfaffengasse"

  viz rýnská ,,popská cesta"

 • Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe

  Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe [rajnyše caj- fír -tyk], Rýnské noviny pro politiku, obchod a průmysl…

 • Rheinland-Pfalz

  viz Rýnsko-Falc

 • Rheinstahl AG

  Rheinstahl AG [rajnštál], Rheinische Stahlwerke - západoněm. podnik železářského a ocelářského prům.; zal. 1870,…

 • rhenium

  rhenium [rény-, podle lat. názvu Rhenus pro Rýn], Re, chem. prvek VII. A skupiny periodické soustavy, at. číslo 75, relat.…

 • Rhens

  Rhens [re-], obec v záp. Německu ve spolk. zemi Rýnsku-Falci, něm. Rheinland-Pfalz, na J od Koblenze; 2 990 obyv. (2004…

 • rheofyt

  rheofyt [re-, řec.], rostlina přizpůsobená k životu v tekoucích vodách.

 • rheograf

  rheograf [re-, řec.], přístroj pro měření odporových změn tkáně. Pomocí elektrod se zavádí do měřené tkáně…

 • rheokardiograf

  rheokardiograf [re-dy-], přístroj pro měření změn odporu, popř. impedance hrudníku, které jsou vyvolány pohybem a…