Abecední rejstřík: ri…

Hesla 1 - 30 z 269 nalezených

 • Ri Kju-bo

  Ri Kju-bo, 1168 - 1241, pseud. Pägun, korejský básník. Vytvořil obsáhlé dílo (asi 8 000 básní) v čínštině. Je…

 • Ri Song-ge

  Ri Song-ge, 1335 - 1408, korejský gen. a zakl. dyn. Ri. 1388 při konfliktu Koreje s Mingy stál v čele armády, provedl…

 • Ri Sun-sin

  Ri Sun-sin, 1545 - 1598, korejský admirál; 1591-98 během imdžinské války svedl řadu vítězných nám. bitev s Japonci…

 • Ri Tong-hü

  Ri Tong-hü [-hi], †1928, korejský levicový politik; od konce 19.st. působil ve Svazu korejských socialistů, 1920 předseda…

 • Ri, I

  Ri, I - dyn. v Korej1 1392-1910. Rozkvět zejm. v 15.st. za krále Sedžonga, poté stagnace, provázená vpády Mandžuů…

 • RIA

  viz radioimunoanalýza

 • riasové pobřeží

  viz riové pobřeží

 • Riau

  Riau, provincie v Indonésii na souostroví Riau a sv. Sumatře; 94 562 km2, 4,90 mil. obyv. (2000) srov. 2,16 mil.…

 • Riba

  Riba Carles, 23. 9. 1893 - 13. 7. 1959, katalánský básník a esejista. Zastánce tzv. čisté poezie (Estances

 • Ribalta

  Ribalta Francisco. 2. 6. 1565 - 13. 1. 1628, špan. malíř; představitel valencijské raně barokní školy. Slavnostní…

 • Ribar Ivan

  Ribar Ivan, 21. 1. 1881 - 2. 2. 1968, jug. politik. .Pův. povoláním advokát v Záhřebu; před l.svět. válkou…

 • Ribar Ivo

  Ribar Ivo-Lola, 23. 4. 1916 - 27. 11. 1943, jug. polit. činitel, jeden z organizátorů nár. osvob. boje za 2.svět.…

 • Ribay

  Ribay Juraj, 28. 3. 1754 - 31. 12. 1812, sl. spisovatel, jazykovědec, folklorista; osvícenec. Poskytl mnoho jazykového…

 • Ribbentrop

  Ribbentrop Joachim von, 30. 4. 1893 až 16. 10. 1946 (popraven), něm. nacist. politik; válečný zločinec. Obohatil…

 • Ribe

  Ribe, [rí-] amtskommune v Dánsku na Z Jutského poloostrova; 3 131 km2, 224 600 obyv. srovnej 214 700 obyv. (1983),…

 • Ribeirão Prêto

  Ribeirão Prêto [-ranu pretu], m. v Brazílii v členském státě São Paulo; 518 m n.m., 502 333 obyv. (2000) srov. 318…

 • Ribeiro

  Ribeiro [-bajru] Aquilino, 13. 9. 1885 až 27. 5. 1963, port. romanopisec. Pro pokrokové názory za diktatury pronásledován.…

 • ribemontská smlouva

  ribemontská smlouva, mír uzavřený 880 po porážce říše západofranské říší východofranskou; západofranský král…

 • Ribera

  Ribera Jusepe de, 17. 2. 1591 - 2. 9. 1652, zvaný lo Spagnoletto, špan. malíř a rytec činný zejm. v Neapoli, kde…

 • Ribičic

  Ribičic [-ič] Mitja, *19. 5. 1919, jug. politik, stranický a státní činitel; účastník nár. osvob. boje za…

 • Ribnikarová

  Ribnikarová [-ny-] Jara, roz. Hájková, *23. 8. 1912, srb. prozaička č. pův.; překl. z č. a sl. liter. (spolu…

 • Ribnitz-Damgarten

  Ribnitz-Damgarten [-nyc dámgár-], m. na SV Německa, ve spolk. zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko - Mecklenburg-Vorpommern,…

 • riboflavin

  riboflavin [-ín], vitamín B2 - hl. růstový faktor skupiny vitamínů B. R. je prekurzorem flavinových nukleotidů.…

 • ribonukleasa

  ribonukleasa [-áza, řec. +lat.], nízkomolekulární (molek. hm. ~13 000) fosfodiesterasový enzym. Katalyzuje hydrolytické…

 • ribonukleová kyselina

  ribonukleová kyselina, mez. zkratka RNA (č. zkratka RNK se nepoužívá) - biopolymer složený ze čtyř různých nukleotidů…

 • ribosa

  ribosa [-óza, řec.], aldehydický sacharid o pěti uhlíkových atomech. R. je cukernou složkou některých biol. látek…

 • Ribot Alexander

  Ribot [-bo] Alexander Félix Joseph, 7. 2. 1842 - 13. 1. 1923, fr. politik. 1890-93 ministr zahr. věcí, jeden ze strůjců…

 • Ribot Théodule

  Ribot Théodule, 18. 12. 1839 - 9. 12. 1916, fr. psycholog; vycházel převážně z psychopatologie, v jejímž rámci…

 • ribozómy

  ribozómy [řec.], ribosomy - cytoplazmatické útvary v buňce tvořené ribonukleoproteidy; skládají ze dvou podjednotek.…

 • RIC

  viz Dohody o vzájemném používání vozů v mezinárodní železniční přepravě