Abecední rejstřík: výšk…

Hesla 1 - 24 z 24 nalezených

 • výška geoidu

  výška geoidu, vzdálenost geoidu od jednodušší hladinové plochy normálního potenciálu. V. g. N se může určit…

 • výška hvězdy

  výška hvězdy, jedna z obzorníkových souřadnic; úhlová vzdálenost nebeského tělesa od horizontu. V. h. se měří…

 • výška nulové izotermy

  výška nulové izotermy, nadmořská výška hladiny v atmosféře, kde teplota dosahuje 0 °C.

 • výška obecně

  výška, 1. vzdálenost daného bodu od zvolené zákl. plochy měřená po tížnici.

 • výška řezu v lomu

  výška řezu v lomu, hor . mocnost nadložní zeminy nebo uhlí, která se dobývá jedním záběrem dobývacího…

 • výška těla

  výška těla, jedna ze zákl. tělesných charakteristik lidských populací i každého jedince. Měří se vstoje při vzpřímeném…

 • výška tónu

  výška tónu, veličina úměrná kmitočtu zákl. tónu. Čím vyšší kmitočet, tím vyšší tón. Tón je však jen…

 • výškoměr

  výškoměr 1. geod . přístroj na měření výškových úhlů. V podstatě méně přesný teodolit bez vodorovného…

 • výškopis

  výškopis, obraz terénního reliéfu na mapě; soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných…

 • výškopisný

  výškopisný, hypsografický - vztahující se k nadmořské výšce nebo s výškou související.

 • Vyškov město

  Vyškov, okr. m. v Jihomor. kr., ve Vyškovské brázdě, na ř. Hané; 22 374 obyv. (2001) srov. 20 104 obyv. (1986). Muzeum…

 • Vyškov okres

  Vyškov, okr. v Jihomor. kr.; 889 km2, 87 389 obyv. (1986), 98 obyv./km2, okresní město Vyškov. Měl (2001)…

 • výšková fronta

  výšková fronta, rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami odlišných fyz. vlastností projevující se pouze ve vyšších…

 • výšková kabina

  výšková kabina, prostor letadel, v němž se vhodně upravuje tlak, teplota, složení vzduchu, vlhkost. V. k. jsou přetlakové…

 • výšková mapa

  výšková mapa, met. mapa, v níž jsou zakresleny met. prvky a znázorněny fyz. podmínky v určité hladině volné atmosféry…

 • výšková nemoc

  výšková nemoc, horská nemoc - onemocnění způsobené nedostatečným zásobením tkání kyslíkem při pobytu ve vysokohorském…

 • výšková stavba

  viz věžová stavba

 • Vyškovce nad Ipľom

  Vyškovce nad Ipľom, obec v Nitrianském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Levice, na Ipľu u hranice s Maďarskem; 691 obyv.…

 • výškové měření

  výškové měření, souhrn metod, jimiž se určují výšky bodů nebo objektů. V.t. nivelace; nivelační síť; trigonometrické…

 • Vyškovská brána

  Vyškovská brána, geomorfologický celek na V ČR v oblasti Záp. Vněkarpatských sníženin; nejvyšší Na hanácké,…

 • výškový bod

  výškový bod, bod, jehož výška byla určena některou z metod výškového měření. V.t. nadmořská výška; nivelační…

 • výškový systém

  výškový systém, výchozí hladinová plocha trigonometrického měření. V ČR pův. jaderský v. s., vztahující se…

 • výškový úhel

  výškový úhel, úhel mezi vodorovným směrem a směrem na cílový bod, měřený ve svislé rovině; je kladný směrem…

 • výškrab

  viz kyretáž