Abecední rejstřík: výc…

Hesla 31 - 60 z 73 nalezených

 • Východní Taurus

  Východní Taurus, dříve Arménský Taurus - h. pásma v Turecku mezi horním tokem Ceyhanu a jezerem Van; nejvyšší h.…

 • Východní Timor

  Východní Timor [ty-], ang. East Timor, slov. Východný Timor - stát v jihovýchodní Asii ve vých. části…

 • Východoafrická federace

  Východoafrická federace, plán státopráv. uspořádání brit. kolon. držav ve vých. Africe, vypracovaný na přelomu…

 • Východoafrické společenství

  Východoafrické společenství, hosp. organizace zahrnující Keňu, Tanzanii a Ugandu, zal. 1967. Jejím cílem je vytvoření…

 • Východoafrický příkop

  Východoafrický příkop, systém tektonických zlomů ve vých. Africe od Rudého moře k dolnímu toku Zambezi; tektonického…

 • východoantarktický štít

  východoantarktický štít, stará paleozoická platforma v Antarktidě, která byla součástí Gondwany.

 • Východoaustralská pohoří

  viz Velké předělové pohoří

 • Východočeská tabule

  Východočeská tabule, geomorfologická oblast v ČR na V České tabule; nejvyšší Baldský vrch, 693 m n.m. Plochá a…

 • Východočeský kraj

  Východočeský kraj okres km2 obyv. (1986) obyv./km2 Havlíčkův Brod 1 265 97 326 77 Hradec Králové…

 • Východočínská nížina

  viz Velká čínská nížina

 • východočínská železnice

  východočínská železnice, charbinská železnice - železniční trať v sv. Číně, dlouhá 2 370 km; postavena Ruskem…

 • Východočínské moře

  Východočínské moře, čín. Dun-chaj - okrajové polouzavřené moře Tichého oceánu mezi asijskou pevninou a ostrovy…

 • východofranská říše

  východofranská říše, feud. stát dyn. Karlovců na území dnešní SRN, Rakouska a sev. části Švýcarska, vzniklý…

 • východofríská ovce

  východofríská ovce, mléčné plemeno ovcí velkého rámce s dlouhou klabonosou hlavou a dlouhými svislými ušními boltci.…

 • Východofríské ostrovy

  Východofríské ostrovy, něm. Ostfriesische Inseln - vých. část Fríských ostrovů v Sev. moři při pobřeží SNR,…

 • Východogobijský ajmak

  Východogobijský ajmak, v jv. Mongolsku u hranice s Čínou; 111 000 km2, 47 400 obyv. (1984), adm. středisko Sajn…

 • východoindické společnosti

  východoindické společnosti, obch. společnosti zakládané v 17.-18.st. v řadě evr. států (Anglie, Nizozemí, Dánsko,…

 • východoindický plachetník

  východoindický plachetník, trojstěžňová loď, obvykle dvoupalubová, s plným oplachtěním, většinou se 3 ráhnovými…

 • východokarpatská operace

  východokarpatská operace, operace sov. vojsk na pomoc bojujícímu Slovensku a s cílem osvobodit Zakarpatskou Ukrajinu.…

 • východokarpatská podoblast

  východokarpatská podoblast, Carpaticum orientale - územní jed. ve fytogeografickém členění SR rozkládající…

 • Východokazachstánská oblast

  Východokazachstánská oblast, v RF na SV Kazašské rep.; 97 300 km2, 915 000 obyv. (1985); oblastní středisko Usť-Kamenogorsk.…

 • Východokorejské pohoří

  Východokorejské pohoří, soustava h. pásem na Korejském poloostrově podél vých. pobřeží; nejvyšší h. Čirisan,…

 • Východokorejský záliv

  Východokorejský záliv, záliv Jap. moře při sv. pobřeží Korejského poloostrova; hluboký do 2 000 m. Rybolov. Přístavy…

 • Východolabská tabule

  Východolabská tabule, geomorfologický celek v ČR na SZ Východočeské tabule; nejvyšší hora Na šancích, 352 m n.m.…

 • východopalearktická podoblast

  východopalearktická podoblast, zoogeografie jedna z podoblastí palearktické oblasti; zaujímá Japonsko, Koreu,…

 • Východopanonská pánev

  Východopanonská pánev, geomorfologická provincie ve vých. části Panonské pánve. Rozsáhlá nížina na území ČS…

 • východopomořanská operace

  východopomořanská operace, operace 1. a 2. bělorus. frontu 10.2. - 4.4. 1945 s cílem dobýt pobřežní oblastod Gdaňska…

 • východopruský kůň

  východopruský kůň, něm. polokrevné plemeno koní vyšlechtěné křížením koní litevských s anglickými a arabskými…

 • východořímská říše

  východořímská říše, státní útvar, který vznikl 395 rozdělením řím. říše mezi syny císaře Theodosia I. Velikého…

 • Východoslovenská nížina

  Východoslovenská nížina, geomorfologická oblast na V SR ve Veľké dunajské kotlině; nejsevernt jší část Východopanonské…