Abecední rejstřík: výd…

Hesla 1 - 19 z 19 nalezených

 • Vyd_unas

  Vyd_unas [-ú-], 22. 3. 1868 - 20. 2. 1953, vl.jm. Vilhemas Storosta, litevský novoromant. prozaik a dramatik. Jádrem jeho…

 • vydací list

  vydací list, angl. Delivery Order - příkaz provozovateli lodi nebo skladišti (vystavený přepravcem ve prospěch příjemce)…

 • vydání

  vydání 1. uveřejnění tiskem; úprava pro tisk; 2. filat . emise - uvedení jedné poštovní ceniny (nebo…

 • vydání poslední ruky

  vydání poslední ruky, liter . vžité ozn. pro poslední autorem přehlédnuté a upravené vydání díla nebo celých…

 • vydatnost

  vydatnost, v. zdroje (zřídla), resp. záporného zdroje (noru) intenzity fyz. veličiny (obecně vektoru), výtok, resp.…

 • vydavatel

  vydavatel 1. a) osoba oprávněná k vydávání publikací a odpovídající za jejich úroveň. Podle čs. práv. řádu…

 • výdech

  výdech, exspirace, exspiratio - uvolnění stahu dýchacích svalů hrudníku, při kterém se dutina hrudní zmenšuje…

 • Vydra Josef

  Vydra Josef, 8. 2. 1884 - 27. 7. 1959, č. um. prům. výtvarník, etnograf a výtv. teoretik; 1930-38 ředitel školy…

 • Vydra řeka

  Vydra, tok na J ČR; jedna ze zdrojnic Otavy, dlouhá 22,5 km, povodí 146,2 km2. Vchynicko-tetovským plavebním kanálem…

 • Vydra Václav mladší

  Vydra Václav ml., 25. 10. 1902 - 19. 6. 1979, č. herec a recitátor; syn Václava V. st., manžel D. Medřické. 1921-51…

 • Vydra Václav starší

  Vydra Václav st., 29. 4. 1876 - 7. 4. 1953, č. herec a režisér; otec Václava V. ml. Začal vystupovat 1893 u div.…

 • vydra zvíře

  vydra, Lutrra - rod šelem z čeledi kunovitých; přizpůsobeny životu ve vodě. Válcovité tělo je kryto hustou…

 • Vydrany

  Vydrany, obec v Západosl. kr., okr. Dunajská Streda, ve středu Žitného ostrova; 1 391 obyv. (1980).

 • výdrž

  výdrž, let . v. před dosednutím letadla na přistávací plochu; přímočarý zbrzděný pohyb letadla těsně…

 • vydržení

  vydržení, obč. právo a právo obch. nabytí vlastnického práva k věci na zákl. její držby po dobu stanovenou…

 • výdřeva

  výdřeva, výztuž důlních děl dřevem. V.t. důlní výztuž.

 • vydříkovití

  vydříkovití, Potamogalidae - čeleď savců z řádu hmyzožravců. Mají zploštělou hlavu. Známy 3 druhy. Žijí…

 • výdusky

  výdusky, žárovzdorné plastické keramické materiály sloužící k vyložení tavicích pecí, licích pánví ap. Vyrábějí…

 • výdušná jáma

  výdušná jáma, hor . vertikální důlní dílo, kterým se odvádějí větry z dolu.