Abecední rejstřík: výh…

Hesla 1 - 22 z 22 nalezených

 • vyhasínání

  vyhasínání, extinkce - proces eliminace určité reakce v situaci, kdy nedochází k jejímu zpevňování (posilování),…

 • vyhlazovací politika nacistů

  vyhlazovací politika nacistů, cílevědomá a dlouhodobá zločinná činnost nacistů zaměřená na vyhlazení celých…

 • vyhledávací zásada

  vyhledávací zásada, procesní zásada, podle níž je shromažďování podkladů pro rozhodnutí především povinností…

 • vyhledávání

  vyhledávání 1. právo forma přípravného trestního řízení; v. provádějí orgány SNB, v ozbrojených silách…

 • Vyhlídal Jan

  Vyhlídal Jan, 27. 4. 1861 - 18. 6. 1937, č. prozaik, slezský a hanácký národopisný sběratel, kulturní historik…

 • Vyhlídal Oldřich

  Vyhlídal Oldřich, *4. 1. 1921, č. básník a překl. Autor milostné a reflexívní lyriky (výbor Prosby o milost),…

 • Vyhlídal Zdeněk

  Vyhlídal Zdeněk , *21. 4. 1934, č. prozaik. Zobrazuje zejm. citové problémy mladých lidí (Přelud , Zatmění…

 • vyhnanství

  vyhnanství, dlouhodobý dobrovolný nebo nucený pobyt mimo domov z jakýchkoliv důvodů (náb., polit. nebo útěk před…

 • Vyhne

  Vyhne, obec ve Stredosl. kr., okr. Žiar nad Hronom, na Z Štiavnických vrchů; l 916 obyv. (1980). Prům. stroj.,…

 • výhoda

  výhoda, angl. advantage - v tenise stav hry následující po shodě; získá-li hráč, který má v., další bod, vyhrává…

 • vyhodnocovací přístroj

  vyhodnocovací přístroj, přístroj, na kterém se realizuje převod středové projekce (v níž jsou pořízeny měřické…

 • Výhon

  Výhon, nejvyšší h. Dyjsko-svrateckého úvalu, 355 m n.m.; z třetihorních písků, jílů, vápenců. Oblý vrch s vinicemi.…

 • výhonek

  výhonek, frons - a) stonek vyšších rostlin s listy a úžlabními pupeny (prýt); b) lodyžka s lístky u mechorostů.…

 • Vyhovskij

  Vyhovskij Ivan Jevstafjevič , †1664, ukr. hetman 1657-59; usiloval o upevnění feud. vztahů, krutě potlačil lid.…

 • výhrada vlastnictví

  výhrada vlastnictví, ustanovení v kupní smlouvě, podle něhož vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až…

 • výhradní prodej

  výhradní prodej, závazek dodavatele, podle něhož bude zboží uvedené ve smlouvě dodávat pro stanovenou oblast jen…

 • výhrubník

  výhrubník, tří- nebo čtyřbřitý nástroj se zuby ve šroubovici pro další obrábění vrtaných děr. V. se vyrábějí…

 • vyhrubování

  vyhrubování, způsob dokončovacího obrábění vrtaných děr. Provádí se výhrubníkem obdobným způsobem jako vrtání.…

 • výhrůžka bezprávná

  viz vis compulsiva

 • výhřevnost

  výhřevnost, energetická charakteristika paliva; teplo v kJ nebo MJ, které by se uvolnilo dokonalým spálením 1 kg tuhého…

 • výhybka

  výhybka 1. dop . zařízení umožňující kolejovým vozidlům přejet z jedné koleje na druhou; 2. el

 • výhybna

  výhybna, provozně tech. soustava žel. dopravy. Kolejová skupina a zabezpečovací zařízení umožňující vyhnutí vlaků.…