Abecední rejstřík: výk…

Hesla 1 - 30 z 33 nalezených

 • vykašlávání

  vykašlávání, expektorace, expectoratio - odstranění hlenu, popř. krve nebo cizího tělesa z dýchacích cest…

 • výkaz

  výkaz, seznam, soupis různých údajů; v národohosp. evidenci sestava údajů zachycující stav a změny hosp. skutečností.…

 • výklad práva

  výklad práva, interpretace práva - dialektický proces zjišťování skutečného smyslu (obsahu) práv. normy za použití…

 • vykladač

  vykladač, zařízení k mech. vykládání sypkých hmot. Podle konstrukce se rozeznávají: v. korečkový, opatřený řadou…

 • vykládání

  vykládání, vyprazdňování dop. prostředků; provádí se ručně nebo mech. Kusové zboží se vykládá jeřábem, kladkostrojem…

 • Vyklický

  Vyklický Ladislav , *16. 5. 1925, č. lékař, neurofyziolog; člen kor. ČSAV (1975). 1970-80 ředitel Fyziologického…

 • vyklínění

  vyklínění, vykliňování - geol . ztenčování mocnosti vrstvy, souvrství, žíly, sloje až k úplnému vymizení.…

 • výkliz

  výkliz, hor . vyplenění porubu nebo dlouhého důlního díla před jejich zlikvidováním.

 • výklopník

  výklopník, zařízení pro vyprazdňování důlních vozíků nebo žel. vagónů se sypkým materiálem jednorázovým…

 • vykolení

  vykolení, souhrn technol. operací při otevření tělních dutin jatečných zvířat. Vyjmutí všech vnitřních orgánů…

 • výkon trestu

  výkon trestu, podle č. a sl. práva druh práv. sankce navazující na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení…

 • výkon vedení

  výkon vedení, spojovací tech . hodnota vyjadřující schopnost vedení přenést určitou intenzitu provozního…

 • vykonatelnost

  vykonatelnost, vlastnost rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu spočívající v tom, že je lze vykonat i proti…

 • výkonnost

  výkonnost 1. schopnost jedince podávat v daném čase určité kvantum (objem) práce, kvantifikovatelné pomocí různých…

 • výkonnostní odměna

  výkonnostní odměna, doplňková forma mzdy rovnocenná prémii, od níž se liší tím, že rozhodující ukazatele mohou…

 • výkonnostní třídy

  výkonnostní třídy, vyjádření výkonnosti sportovce (turisty) na zákl. splnění podmínek stanovených Jednotnou sport.…

 • výkony odborně

  výkony, ekon . souhrnná charakteristika výsledků veškeré podnikové činnosti, směřující k uspokojování…

 • výkony redukované

  výkony redukované a) ekon . výkony vzniklé z celk. výkonů odpočtem nejdůl. materiálových nákladů; b) dop

 • výkony vlastní

  výkony vlastní, ekon . zákl. ukazatel výsledků činnosti podniku typu čisté výroby; zahrnuje v podstatě čistý…

 • výkop

  výkop, stav . prostor vytvořený hloubením, který má při zakládání staveb tvar stav. jámy, rýhy nebo šachty.…

 • vykopávka

  vykopávka 1. stavebnictví zemní práce, kterou se těží a odklízejí zeminy. V.t. odklízení zeminy; 2.

 • výkopek

  výkopek, rozpojená zemina získaná při vykopávce. V. se odváží do budovaných zemních těles či na skládku.

 • výkopiště

  výkopiště, místo, kde se provádí vykopávka, hl. těžení zeminy. Během těžení se v. zvětšuje s postupem těžní…

 • vykořisťování

  vykořisťování, nezaplacené přivlastňování nadvýrobku a někdy i části nutného produktu třídou vlastníků výr.…

 • Vykoukalová

  Vykoukalová Růžena , 27. 6. 1868 až 18. 10. 1921, č. operní pěvkyně (alt); 1889-1902 členka ND. Z rolí: Hraběnka

 • vykoupení

  viz spasení

 • výkovek

  výkovek, polotovar, popř. hotový výrobek zhotovený volným nebo zápustkovým kováním tvárného materiálu za tepla…

 • výkres

  výkres, stav . doklad projektové dokumentace, kreslené znázornění dispozice, rozměrů a tvaru stavby. Dříve…

 • výkrm hospodářských zvířat

  výkrm hospodářských zvířat, úsek živoč. výr. zaměřený na produkci masa a tuku, tj. na produkci jatečných zvířat.…

 • výkrmnost

  výkrmnost, žírnost - schopnost zvířat ke zvýšené produkci masa a tuku. V. závisí hl. na intenzitě růstu a ranosti,…