Abecední rejstřík: výl…

Hesla 1 - 21 z 21 nalezených

 • vyladění

  vyladění, etologie celk. stav živočicha obrážející připravenost k určitému chování; např. snížení hladiny…

 • vylehčování ornice

  vylehčování ornice, meliorační opatření zlepšující fyz. vlastnosti těžkých (jílovitohlinitých, jílovitých,…

 • Vyleťal

  Vyleťal Josef, *18. 6. 1940, č. malíř a grafik; manžel O. Vyleťalové. Věnuje se zejm. ilustraci (básnické…

 • Vyleťalová

  Vyleťalová Olga , *8. 8. 1944, č. grafička a malířka; manželka J. Vyleťala. Vynikla tvorbou v oblasti film.…

 • výlevné horniny

  viz extruzívní horniny

 • výlisek

  výlisek, tvářený výrobek, obvykle z plochých polotovarů, u něhož se tvaru dosahuje lisováním za studena nebo zatepla.…

 • výlisek z prášku

  výlisek z prášku, výrobek práškové metalurgie získaný lisováním kovového prášku, popř. i s podílem nekovového…

 • vyloďovací člun

  vyloďovací člun, malé výsadkové plavidlo určené k přepravě výsadkových jed. z velkých lodí na břeh. Má malý…

 • výlom

  výlom 1. hor . rozpojení horniny (trhací prací) při ražení důlního díla na požadovaný profil. V. se má…

 • vyloučení třetího

  viz zákon vyloučení třetího

 • výlov rybníků

  výlov rybníků, plánovitá hosp. činnost, při které se loví ryby v rybnících. Doba v. r. se řídí účelem rybníků…

 • výlož

  výlož, místo, na které se ukládá ulovená zvěř po každé leči. Ulovená zvěř se pokládá do jedné nebo více…

 • výložník

  výložník, část konstrukce jeřábu, obvykle otočného, která vyčnívá nad obsluhovaný půdorys a na jejímž konci…

 • vylučovací orgány

  vylučovací orgány, orgány živočichů sloužící k odstranění odpadových, popř. škodlivých látek z těla. U prvoků…

 • vylučovací princip

  viz Pauliho princip

 • vylučovací soud

  vylučovací soud, log . složený výrok obsahující spojku ,,nebo" ve významu neslučitelnosti nebo disjunkce. V…

 • vylučovací urografie

  viz urografie

 • vylučování

  vylučování, exkrece - odstraňování konečných produktů látkové přeměny z organismu, důležité pro udržení stálého…

 • výluh

  viz extrakt

 • vyluhování půdy

  vyluhování půdy, ochuzování povrchových půdních horizontů o více nebo méně rozpustné soli a humusové látky,…

 • vylušťovač

  vylušťovač, zařízení na uvolňování semen oddělených od rostlin ze semenných či květních obalů. Používá se…