Abecední rejstřík: vým…

Hesla 1 - 30 z 31 nalezených

 • vymahatelnost

  vymahatelnost, právo možnost uskutečnění subjektivního práva pomocí státního donucení.

 • Výmar

  Výmar, něm. Weimar - kr. m. v Německu, ve spolkové zemi Durynsko, něm. Thüringen, 64 409 obyv. (2004 úřední odhad)…

 • výmarská republika

  výmarská republika, první parlamentní republika v Německu, vytvořená v důsledku listopadové revoluce 1918-19. Období…

 • výmarské divadlo

  výmarské divadlo, dvorské něm. div. ve Výmaru, pův. amatérské, později profesionální. Budova div. vznikla 1775 a…

 • Výmarsko

  viz Sasko-Výmarsko

 • výmarský ohař

  výmarský ohař, většinou krátkosrsté plemeno loveckého psa ze skupiny kontinentálních ohařů vyšlechtěné v Německu.…

 • Vymazal František

  Vymazal František , 6. 11. 1841 - 5. 4. 1917, č. filolog a překl.; autor praktických konverzačních učebnic mnoha…

 • Vymazal Miroslav

  Vymazal Miroslav , *9. 4. 1952, č. cyklista. Spolu s V. Vačkářem mistr světa v závodě tandemů 1973, 1974, 1977…

 • Vymazalová

  Vymazalová Jaroslava , *1. 1. 1924, č. operní pěvkyně (soprán); 1948-84 členka ND. Z rolí: Rusalka (A.…

 • vymazávací impuls

  vymazávací impuls, mazací impuls - výpočetní tech . signál rušící záznam v daném elementu paměťového…

 • výměna látková

  výměna látková, pochody, jimiž živé organismy přijímají z prostředí živiny a vodu a po přeměně v těle vylučují…

 • výměna publikací

  výměna publikací, vzájemná bezplatná výměna liter.; uskutečňuje se v. p. meziknihovní a v. p. mezinárodní, jejímž…

 • výměník tepla

  výměník tepla, zařízení, které zprostředkuje výměnu tepla mezi činnými tekutinami. Rozeznávají se v. t. povrchové…

 • výměnné efekty

  výměnné efekty, kvantová mechanika důsledky principu nerozlišitelnosti a z něho plynoucí symetrie nebo antisymetrie…

 • výměnné síly

  výměnné síly, kvantová mech . specifické vzájemné působení stejných částic, které se efektivně projevuje…

 • výměnný integrál

  výměnný integrál, kvantová mech . maticový element operátoru elektrostatické interakce. V.t. výměnné efekty.…

 • výměnný proud

  výměnný proud, rozdíl dvou vzájemně se rušících dílčích el. proudů protékajících elektrodou. Při rovnováze…

 • výměr

  výměr, právo některé druhy rozhodnu. tí převážně orgánů státní správy.

 • vyměřovací loď

  vyměřovací loď, plavidlo o výtlaku 1 200-4 000 t vybavené k hydrografic. kému výzkumu (oceánografická loď). zejména…

 • vyměšování

  vyměšování, sekrece - fyziol. pochod. při kterém organismus vytváří látky se specifickou fyziol. funkcí (výměšky,…

 • Vymětal

  Vymětal Ladislav , *19. 8. 1933, č. režisér; 1962-83 a od 1986 režisér Městských div. pražských, 1983-86 ND.…

 • vymílání

  vymílání 1. geomorfologie viz evorze; 2. potravinářství poslední fáze technol. postupu mletí…

 • vymírání

  viz extinkce

 • vymknutí

  viz luxace

 • výmladek

  výmladek, les . výhonek vyrostlý ze spícího pupenu dřevin, hl. listnatých. V. vyrůstají z kořenů, kmenů,…

 • výmladkový les

  výmladkový les, pařezina - les vznikající (obnovující se) přirozenou regenerační schopností dřevin, tzv. výmladností…

 • výmlat

  výmlat, operace, při níž se uvolňují semena od rostlin a z obalů (plev, pluch, tobolek, lusků). V. je založen na kombinaci…

 • výmol

  výmol, hydrologie prohlubeň ve dně toku, tvořená erozní činností vody v místech vyšších rychlostí, popř.…

 • Výmola

  Výmola, tok v ČR; levostranný přítok Labe, dlouhý 32,5 kilometrů.

 • vymrazování

  vymrazování, chem . oddělování látek ochlazením směsi na nízkou teplotu; používá se např. k vysušení…