Abecední rejstřík: výmě…

Hesla 1 - 11 z 11 nalezených

 • výměna látková

  výměna látková, pochody, jimiž živé organismy přijímají z prostředí živiny a vodu a po přeměně v těle vylučují…

 • výměna publikací

  výměna publikací, vzájemná bezplatná výměna liter.; uskutečňuje se v. p. meziknihovní a v. p. mezinárodní, jejímž…

 • výměník tepla

  výměník tepla, zařízení, které zprostředkuje výměnu tepla mezi činnými tekutinami. Rozeznávají se v. t. povrchové…

 • výměnné efekty

  výměnné efekty, kvantová mechanika důsledky principu nerozlišitelnosti a z něho plynoucí symetrie nebo antisymetrie…

 • výměnné síly

  výměnné síly, kvantová mech . specifické vzájemné působení stejných částic, které se efektivně projevuje…

 • výměnný integrál

  výměnný integrál, kvantová mech . maticový element operátoru elektrostatické interakce. V.t. výměnné efekty.…

 • výměnný proud

  výměnný proud, rozdíl dvou vzájemně se rušících dílčích el. proudů protékajících elektrodou. Při rovnováze…

 • výměr

  výměr, právo některé druhy rozhodnu. tí převážně orgánů státní správy.

 • vyměřovací loď

  vyměřovací loď, plavidlo o výtlaku 1 200-4 000 t vybavené k hydrografic. kému výzkumu (oceánografická loď). zejména…

 • vyměšování

  vyměšování, sekrece - fyziol. pochod. při kterém organismus vytváří látky se specifickou fyziol. funkcí (výměšky,…

 • Vymětal

  Vymětal Ladislav , *19. 8. 1933, č. režisér; 1962-83 a od 1986 režisér Městských div. pražských, 1983-86 ND.…