Abecední rejstřík: výn…

Hesla 1 - 7 z 7 nalezených

 • vynález

  vynález, v širším smyslu vytvoření něčeho nového, co dříve nebylo. Tím se v. liší od objevu, který odkrývá…

 • výnor

  výnor, u lodi s nosnými křídly rozdíl mezi ponorem lodi za normálního ponoru a ponorem lodi při zvýšené rychlosti,…

 • výnosy

  výnosy, ekon . ukazatel hosp. činnosti organizace vyjadřující její peněžní příjmy. Hl. složkou v. jsou tržby…

 • vynucená konvekce

  vynucená konvekce, konvekce projevující se vertikálními pohyby v atmosféře, k jejímuž rozvoji je nutný počáteční…

 • vynucené (indukované, stimulované) záření

  vynucené (indukované, stimulované) záření, záření emitované při vynuceném zářivém přechodu. Zachovává vlastnosti…

 • vynucené kmity

  vynucené kmity, kmity soustavy (mech. nebo el.) schopné vlastních kmitů, buzené v ní prostřednictvím určité vazby…

 • vynucený přechod (indukovaný, stimulovaný)

  vynucený (indukovaný, stimulovaný) přechod, přechod systému z jednoho energetického stavu do druhého vlivem vnějšího…