Abecední rejstřík: výpů…

Hesla 1 - 3 z 3 nalezených

  • výpůjčka

    výpůjčka, práv. vztah zal. smlouvou o v., jíž se půjčitel zavazuje přenechat vypůjčiteli věc určenou individuálně…

  • vypuklý

    viz konvexní

  • výpust

    výpust a) v. spodní, zařízení k vypouštění vody z nádrží; b) v. dešťová, boční přepad ve stoce pro odvedení…