Abecední rejstřík: výpo…

Hesla 1 - 13 z 13 nalezených

 • výpočet odborně

  výpočet, výpočetní tech . proces, jehož cílem je stanovení konkrétního výsledku naznačeného početního…

 • Výpočet počtu procent

  Výpočet počtu procent, značka p - známe z (základ) a c (procentovou část): 1% = z : 100…

 • Výpočet procentové části

  Výpočet procentové části c - známe z (základ) a p (počet procent): 1% = z : 100 (jedno…

 • výpočet výměr

  výpočet výměr, určení plochy libovolného mnohoúhelníka analytickou nebo graf. metodou. Analytický výpočet se provádí…

 • Výpočet základu procent

  Výpočet základu procent, značka z - známe c (procentovou část) a p (počet procent): 1% = c

 • výpočetní prostředky

  výpočetní prostředky, souhrn prostředků a pomůcek (strojů, přístrojů, tabulek, nomogramů) určených k usnadnění,…

 • výpočetní středisko

  výpočetní středisko, pracoviště vybavené počítači a dalšími tech. prostředky pro zpracování dat v různých…

 • výpočtové požární zatížení

  výpočtové požární zatížení, údaj vyjadřující teor. intenzitu požáru. Je dán množstvím hořlavých materiálů…

 • výpočtové prostředky

  výpočtové prostředky, prostředky programového a tech. vybavení počítače umožňující výpočet daného souboru…

 • výpotek

  výpotek, chem. odlučování některých látek z výbušiny a jejich migrace k povrchu náložek, např. v. nitroglycerinu,…

 • výpověď

  výpověď 1. a) právo procesní sdělení o průběhu nebo jiných okolnostech události, která je předmětem řízení…

 • výpověď pracovního poměru

  výpověď pracovního poměru, podle čs. prac. práva jednostranný práv. úkon účastníka prac. poměru směřující…

 • výpovědní dynamičnost

  výpovědní dynamičnost, komunikativní dynamičnost - jaz . míra, s níž jednotlivé složky sdělení přispívají…