Abecední rejstřík: výr…

Hesla 1 - 30 z 45 nalezených

 • výr

  výr, Bubo - rod velkých ptáků z řádu sov. Na stranách hlavy má chvostky peří. Známo 11 druhů; žijí v Evropě,…

 • výr velký

  výr velký, Bubo bubo - náš největší pták z řádu sov. Hnízdí na příkrých skalách. Loví ptáky a savce.…

 • výraz

  výraz 1. psychol . vnější vyjádření vnitřního stavu, zejm. myšlenkového nebo emocionálního; souhrn fyz.…

 • vyrážka

  vyrážka, též vyrážky, chorobné změny na pokožce (např. obličeji, rukou) případně sliznici. V. je často svědivá…

 • výreček

  výreček, Otus - rod malých ptáků z řádu sov. Mají malá pernatá ouška. Známo 37 druhů. Žijí po celé zemi…

 • Vyrnwy

  Vyrnwy [vérnui], ř. ve Velké Británii ve Walesu; levostranný přítok Severnu, dlouhý 56 km. Přehradní nádrž dlouhá…

 • výroba čistá

  výroba čistá, ekon . peněžní ukazatel produkce charakterizující objem nově vytvořené hodnoty za určité…

 • výroba dokončená

  výroba dokončená, ekon . výroba zahr nující výrobky dokončené z hlediska příslušné výr. jednotky (podniku,…

 • Výroba draselných hnojiv

  Výroba draselných hnojiv (1981) stát v l 000 t svět celkem 27 433 Francie 1 933 Izrael 787 Kanada 7 337 NDR 3 422

 • výroba hromadná

  výroba hromadná, ekon . výr., v níž se vyrábí jeden druh výrobku ve velkém množství; průběh výr. procesu…

 • výroba hrubá

  výroba hrubá, ekon . ukazatel hosp. činnosti vyjadřující peněžní (hodnotový) objem veškeré vyrobené produkce…

 • výroba nedokončená

  výroba nedokončená, ekon . polotovary a rozpracovaná výroba; vymezení v. n. závisí na druhu (odvětví) a rozlišovaném…

 • výroba nepřetržitá

  výroba nepřetržitá, ekon . výr. činnost, u níž probíhá soustava operací bez jakékoliv zastávky výr. procesu…

 • výroba průmyslová

  výroba průmyslová, ekon . část spol. produkce, která je přímým a užitečným výsledkem prům. činnosti prům.…

 • výroba přetržitá

  výroba přetržitá, ekon . výroba, při níž mezi jednotlivými operacemi (nebo skupinami operací) je výr. proces…

 • výroba sériová

  výroba sériová, ekon . typ výroby, kdy výr. procesem následně projde větší počet kusů téhož výrobku (tj.…

 • výroba společenská

  výroba společenská, proces přivlastňování předmětů přírody lidskou spol., který začíná výr. procesem a končí…

 • výroba zboží

  výroba zboží, ekon . ukazatel hosp. činnosti vyjadřující peněžní (hodnotový) objem veškeré dohotovené…

 • výrobek průmyslový

  výrobek průmyslový, materiální statek, který je produktem prům. výrobní činnosti. Slouží k uspokojování konečné…

 • výrobní hospodářská jednotka

  výrobní hospodářská jednotka, VHJ - v býv. totalitním Československu a období státně řízené ekonomiky - ekon.…

 • výrobní nástroje

  výrobní nástroje, nejdůl. součást prac. prostředků; patří k nim různé stroje, přístroje, zařízení, přípravky…

 • výrobní oblast

  výrobní oblast, zeměd. územní celek s přibližně stejnými přír. i ekon. podmínkami.

 • výrobní odvětví

  výrobní odvětví, souhrn specializovaných výr. jednotek nebo samostatných výrob, které se vyznačují zejm. tím, že…

 • výrobní porady

  výrobní porady, forma účasti prac. na řízení, v níž se projevují nové vztahy ve výr. v social. Na v. p. se řeší…

 • výrobní postup

  viz technologický postup

 • výrobní proces

  výrobní proces, celkový proces přeměny přír. statků na předměty uspokojující lidské potřeby za souhrnného působení…

 • výrobní program

  výrobní program, vymezení věcné náplně výr. procesu a výr. postupu. Stanovení v. p. je první fází výr. procesu.…

 • výrobní sféra

  výrobní sféra, sféra materiální výroby - souhrn těch odvětví nár. hosp., která produkují materiální statky a…

 • výrobní úsek

  výrobní úsek, ekon . organizační útvar: a) v němž je realizován výr. proces nebo jeho část; b) z něhož…

 • výrobní značka

  výrobní značka výrobní známka - označení, kterým výrobce odlišuje výsledek své práce - výrobky určené k odbytu,…