Abecední rejstřík: výr…

Hesla 31 - 45 z 45 nalezených

 • výroková funkce

  výroková funkce, log. predikát, který přiřazuje objektům určité oblasti některou pravdivostní hodnotou. Predikátový…

 • výron plynů

  výron plynů, hor . samovolné dlouhodobé unikání plynů, většinou metanu nebo oxidu uhličitého, z hornin nebo…

 • výronek

  výronek, plochý prstenec vytvořený po obvodě zápustkového výkovku v jeho dělicí rovině. V. má během kování funkci…

 • Výrost

  Výrost Jozef, *8. 3. 1951, sl. psycholog; od 1984 ředitel Spoločenskovedného ústavu SAV v Košicích. Orientován…

 • vyrostlice

  vyrostlice, větší krystalky některých nerostů, nápadně vynikajících z jemněji zrnité nebo sklovité hmoty hornin,…

 • výrovka odborně

  výrovka, místo, popř. zařízení a zároveň i způsob lovu používaný hl. k odstřelu dravé, popř. i jiné pernaté…

 • Výrovka řeka

  Výrovka, tok v ČR; levostranný přítok Labe u Sadské, dlouhý 60,3 km, povodí 544,2 km2, průměrný průtok v…

 • vyrovnané relativní číslo

  vyrovnané relativní číslo, průměr relat. čísla za obdob1 12 měsíců (za 6 předcházejících a 6 následujících…

 • vyrovnání

  vyrovnání 1. geod . určení nejpravděpodobnějších odhadů přímo nebo nepřímo měřených veličin z nadbytečného…

 • vyrovnání česko-rakouské

  vyrovnání česko-rakouské, součást polit. programu č. politiků po rak.-uh. vyrovnání 1867, jehož podstatou bylo vyřešení…

 • vyrovnání rakousko-uherské

  viz rakousko-uherské vyrovnání

 • vyrovnávací komora

  vyrovnávací komora, vodní zámek - svislá válcová komora s volnou hladinou v úrovni horní hladiny vodní elektrárny,…

 • vyrovnávací počet

  vyrovnávací počet, systematické využití metody nejmenších čtverců k omezení vlivu chyb měření.

 • výrub

  výrub, podzemní prostor vzniklý rubáním.

 • výrubnost

  výrubnost, poměr mezi vytěženým množstvím užitkové horniny a jejím skutečným obsahem v ložisku, vyjádřený v…