Abecední rejstřík: výst…

Hesla 1 - 29 z 29 nalezených

 • výstav piva

  výstav piva a) doprava sudů, lahví a cisteren z pivovaru k distribuci; b) celk. množsví vyrobeného a vyexpedovaného…

 • výstava kontraktační

  výstava kontraktační, prodejně propagační akce jednoho výrobce nebo vývozce, jejímž posláním je předvést obch.…

 • výstava obecně

  výstava, uspořádání hmotných objektů určitého tematického zaměření v ohraničeném prostoru (v sálu, budově,…

 • výstavba

  výstavba, urbanismus hmotné uskutečňování plánovitých investic převážně stanovených hospodářským plánem…

 • výstavnictví

  výstavnictví, speciální obor arch. a užitého um., který řeší objekty, exteriéry a interiéry sloužící časově…

 • vystavování zvěře

  vystavování zvěře, mysl . charakteristický postoj, který zaujímají a v němž setrvávají psi ze skupiny ohařů,…

 • vystěhovalectví

  viz emigrace

 • výstelka ložiska

  výstelka ložiska, tenká vrstva ložiskového kovu, spojená s pánví nebo pouzdrem ložiska a vytvářející kluznou plochu.…

 • vystírání

  vystírání, piv . míchání sladového šrotu s vodou ve vystíracích kádích (kotlech) spojené s následující…

 • Vystrčil

  Vystrčil František , *9. 11. 1923, č. režisér animovaných filmů (O místo na slunci , Šroubkova dobrodružství

 • výstroj jámy

  výstroj jámy, hor . soubor zařízení a předmětů v jámě k zajištění těžby a jízdy mužstva. V. j. tvoří…

 • výstroj pilota (letce)

  výstroj pilota (letce), výstroj určená k ochraně organismu pilota (letce) před fyziologickými účinky výškových…

 • výstružník

  výstružník, několikabřitý (4-18) nástroj pro přesné dokončovací obrábění otvorů. V. jsou ruční nebo strojní,…

 • vystružování

  vystružování, způsob dokončovacího obrábění otvorů, kterým se získá velká rozměrová přesnost. Díry do průměru…

 • výstředník

  výstředník, excentr - strojní součást nahrazující klikové ústrojí při malém zdvihu; skládá se z kotouče excentricky…

 • výstředníkový lis

  výstředníkový lis, tvářecí stroj ze skupiny mech. lisů, určený pro stříhání, ohýbání, mělké tažení a ražení…

 • výstřednost

  viz excentricita obecně

 • vystřelovací sedadlo

  vystřelovací sedadlo, let . záchranný prostředek pro pilota letounu při vysokých rychlostech, který je vybaven…

 • výstřih

  viz výstřižek

 • výstřižek

  výstřižek 1. výpočetní technika odpad vzniklý při děrování, tj. při záznamu informací na dané médium…

 • výstup

  výstup, výpočetní tech . a) v. fyzický, obvody pro vysílání informací na rozhraní styku daného zařízení…

 • výstupní instrukce

  výstupní instrukce, výpočetní tech . instrukce umožňující realizaci procesu, pro který je určen výstupní…

 • výstupní jednotka

  výstupní jednotka, výpočetní tech . realizační zařízení pro zachycení výsledků dané činnosti. V. j. počítače…

 • výstupní kontrola

  výstupní kontrola, ekon . kontrola zaměřená na hotové výrobky odevzdávané k expedici; spolu s výr. kontrolou…

 • výstupní práce

  výstupní práce, fyz . energie, kterou je nutno dodat elektronu v látce, aby mohl opustit její povrch a vstoupit…

 • výstupní program

  výstupní program, výpočetní tech . program řídící veškerou činnost spojenou s přepisem dat do výstupního…

 • výstupní signál

  výstupní signál, výpočetní tech . fyz. interpretovaná informace, vydávaná daným zařízením; obvykle el.…

 • výstupní stanice

  výstupní stanice, výpočetní tech . stanice umístěná v řídícím nebo výpočetním centru, jejíž hl. částí…

 • výstupný uzel

  výstupný uzel, vzestupný uzel - bod, ve kterém dráha planety, komety nebo planetky protíná rovinu ekliptiky, přičemž…