Abecední rejstřík: výt…

Hesla 1 - 30 z 34 nalezených

 • výtah lodní

  výtah lodní, zařízení (obvykle ocelová konstrukce) nahrazující plavební komory a sloužící k překonání spádu…

 • výtah obecně

  výtah, zdviž - strojní zařízení k dop. osob nebo nákladů ve svislém nebo šikmém směru. Je výtah osobní (kabinový,…

 • výtahová šachta

  výtahová šachta, v konstrukci stavby nebo mimo stavbu vytvořený obezděný nebo ohrazený a uzavřený svislý prostor,…

 • vytápění

  vytápění, souhrn zařízení zajišťujících v chladném období příznivé tepelné poměry v uzavřených prostorách.…

 • výtažek

  výtažek 1. stroj . součást z plechu vyrobená tažením z plochého polotovaru vhodného tvaru. V. mohou být rotační,…

 • výtěr

  výtěr 1. rybářství tření - způsob rozmnožování ryb. K oplodnění vajíček (jiker) spermiemi (mlíčím)…

 • vytěsňování

  vytěsňování, chem . děj, při kterém látka vytěsňuje ze slouč. látku jinou.

 • vytěžitelnost

  vytěžitelnost, hor . minimální hranice kvality nerostné suroviny ekon. vhodné k dobývání. Udává se např.…

 • výtěžnost kovu

  výtěžnost kovu, podíl kovu získaného při technol. zpracování (při redukci rud), vztažený na celkový obsah daného…

 • výtisk

  výtisk 1. exemplář publikace rozmnožený polygr. prostředky; 2. jed. nákladu tiskoviny. V. povinný se odevzdá podle…

 • výtlačné potrubí

  výtlačné potrubí, ve vodárenství výtlačný řad; potrubí připojené na výtlačné hrdlo stroje (čerpadla, kompresoru)…

 • výtlačný ventil

  výtlačný ventil, uzávěrka, ventil oddělující prac. prostor některých objemových čerpadel nebo kompresorů od výtlaku.…

 • vytlačovací lis

  vytlačovací lis, hydraulický tvářecí stroj pro vytlačování trubek a tyčí z oceli či neželezných kovů, z plných…

 • výtlak plavidla

  výtlak plavidla, deplacement - hm. vody vytlačené plavidlem. Uvádí se v brutto registrovaných tunách.

 • vytloukání forem

  vytloukání forem, fáze výr. odlitků, při níž se odlitá forma po částečném nebo úplném ochlazení zbavuje formovací…

 • výtok

  výtok, 1. fyz. proudění tekutiny otvorem z nádoby do prostoru s nižším tlakem. Vytéká-li kapalina vlastní…

 • výtoková rychlost

  výtoková rychlost, rychlost, jakou unikají zplodiny tryskou ze spalovací komory raketového motoru. Je rozhodující pro…

 • výtopa

  výtopa, závlahové meliorační opatření používané hl. u luk a rýžovišť. Zavlažovaná plocha opatřená hrázkami…

 • výtopna

  výtopna, 1. energetika zdroj tepla, který vyrábí a dodává teplo odběratelům pro vytápění a ohřev…

 • výtrusenky

  výtrusenky, skupina cizopasných prvoků z kmenů Microspora a Myxozoa , charakteristických tvorbou spor jednobuněčného…

 • výtrusné rostliny

  výtrusné rostliny, Sporophyta - rostliny rozmnožující se výtrusy (netvoří semena). V souč. systémech nepoužívaná…

 • výtrusnice

  viz sporangium

 • výtrusovci

  výtrusovci, Sporozoa - třída parazitických prvoků z kmene Apicomplexa . Rozmnožují se nepohlavně schizogonií…

 • vytrvalost

  vytrvalost, schopnost jedince aktivizovat po co nejdelší dobu zdroje energie a určité psychické funkce, na nichž závisí…

 • výtržnictví

  výtržnictví, chuligánství - podle č. trestního zák. trestný čin hrubě narušující obč. soužití; záleží ve…

 • vytřásadla

  vytřásadla, součást sklízecí mlátičky určená k separaci zbylých semen z hrubého omlatu. V. navazují na výstup…

 • vytřepávání

  vytřepávání, dělicí metoda; extrakce látky z roztoku rozpouštědlem, které se s pův. rozpouštědlem nemísí.

 • vytvrzování

  vytvrzování, tepelné zpracování kovů precipitací; lze jí účinně měnit zejm. mech. a magn. vlastnosti slitin, je…

 • výtyčka

  výtyčka, trasírka - dřevěná nebo kovová tyč dlouhá 2-4 m, střídavě červeně a bíle natřená, používaná v…

 • vytyčovací hlavice

  vytyčovací hlavice, geod . průzorová pomůcka ve tvaru hranolu nebo válce k vytyčování úhlů stálé velikosti.…