Abecední rejstřík: výv…

Hesla 1 - 30 z 48 nalezených

 • vývalek

  vývalek, strip - kovový výrobek zhotovený válcováním. Mezi v. patří zejm. předvalky (polotovary zhotovené z ingotů)…

 • vývar

  vývar, vod . zpevněná část řečiště pod jezem nebo přehradou upravená tak, aby tlumila kinetickou energii…

 • vyvážení odborně

  vyvážení, let . a) v. letadla, zajištění momentové rovnováhy letadla hl. řídícími orgány (kormidla, řídící…

 • vyvažovací ploška

  vyvažovací ploška, trimer - let . ploška na odtokové hraně kormidla, sloužící k vyvážení ustáleného režimu…

 • vyvažovací závaží

  vvvažovací závaží, protizávaží, vývažek - vhodně tvarovaný přídavný prvek o hm. potřebné k vyloučení nebo…

 • vyvažování

  vyvažování, stroj . odstraňování vnějších účinků dynamických sil pohybu jících se nevyvážených součástí…

 • vyvěračka

  vyvěračka, místo v krasovém reliéfu, kde ponorný tok vytéká na zemský povrch; zpravidla v místech, kde nepropustné…

 • vývěrová váza

  vývěrová váza, zřídelní tech. zařízení tvaru nádoby instalované nad léčivým nebo minerálním pramenem; stabilizuje…

 • vývěsek

  vývěsek, polygr . vývěsný arch - tiskový arch s dokončeným tiskem, někdy složený, zasílaný tiskárnou objednateli…

 • vyvětvování

  vyvětvování, les . a) pěstební opatření, při kterém se z rostoucího (většinou mladého) stromu odřezává…

 • vývěva odborně

  vývěva, zařízení na zřeďování vzduchu nebo jiných plynů a par v uzavřeném prostoru. Dělí se na: a) v. pracující…

 • Vývěva souhvězdí

  Vývěva, souhv. již. oblohy, v ČR a SR na jaře část. viditelné.

 • Vyvíjalová

  Vyvíjalová Mária , *22. 5. 1921, sl. historička. Soustřeďuje se na výzkum nár. obrození, zejm. na jeho kult.…

 • vyvíječ aerosolu

  vyvíječ aerosolu, generátor aerosolu - stroj na rozptylování kapalin, hl. roztoků s ochrannými přípravky, na mlžné…

 • vývin

  vývin, biol . zrání, maturace - proces kvalitativních změn organismu, projevující se zdokonalováním již existujících…

 • vývod

  vývod 1. v genealogii sledování přímých předků (ascedentů) určitého jedince (probanta); 2. anat .…

 • Vývoj českého mincovnictví

  Vývoj českého mincovnictví po 955-1210 měna denárová 1210-1300 brakteátové období 1300-1548 měna grošová; l groš…

 • vývoj člověka

  vývoj člověka a) vývoj fylogenetický (kmenový) viz antropogeneze; b) vývoj ontogenetický - individuální vývoj lidského…

 • vývoj hvězd

  vývoj hvězd, dlouhodobé (mil. až mld. let), nevratné kvantitativní i kvalitativní změny ve fyz. a chem. složení hvězd,…

 • vývoj jazyka

  vývoj jazyka, proces, v němž jsou řešeny a) vnitřní rozpory v jazyce (uvnitř systému; mezi systémem a způsobem Jeho…

 • Vývoj písma

  Vývoj písma soustava datace příklad l. předstupeň obraz; znak:…

 • vývoj psychiky

  vývoj psychiky a) dlouhodobý proces vznikání, diferenciace, selekce a přetváření vzrušivých struktur a jejich funkcí…

 • Vývoj týdeník

  Vývoj, ideol.-polit. týdeník antikom. zaměření, vydávaný 1945-48 Čs. stranou lidovou.

 • vývoj života na Zemi

  viz vznik a vývoj života na Zemi

 • vývojka

  vývojka, roztok používaný k vyvolávání latentního obrazu na osvitnutých fot. citlivých vrstvách.

 • vývojnice

  vývojnice, zařízení k vyvolávání (zpracovávání) fot. materiálů, konstruované jako světlotěsně uzavřená…

 • vyvojová psychologie

  vývojová psychologie, psychol. disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu…

 • vývojová stopa

  vývojová stopa, vývojová dráha - křivka v Hertzsprungově-Russellově diagramu, znázorňující změny svítivosti a…

 • vývojový diagram

  vývojový diagram, výpočetní tech . znázornění sledu událostí popisovaného procesu ve tvaru diagramu s dohodnutými…

 • vyvolávací buben

  vyvolávací buben, zařízení používané k amatérskému zpracování kinematograf. filmů 16 mm a filmů 2 x 8 mm do délky…