Abecední rejstřík: výv…

Hesla 31 - 48 z 48 nalezených

 • vyvolávací instrukce

  vyvolávací instrukce, výpočetní tech . skoková instrukce - instrukce umožňující větvení zákl. programu…

 • vyvolávací schéma

  vyvolávací schéma, etologie sled dějů vrozeného instinktivního jednání živočichů, podle něhož probíhá…

 • vyvolávací stroj

  vyvolávací stroj, zákl. zařízení film. laboratoří, sloužící ke zpracování filmů. Souč. stroje se konstruují…

 • vyvolávání

  vyvolávání, v širším slova smyslu výraz často používaný pro celý postup zpracování fot. materiálů. V užším…

 • VyVolení

  VyVolení, televizní pořad typu soutěžní reality show, jejíž první řada se vysílala v ČR 2005. Show vznikla v Maďarsku,…

 • vývoz kapitálu

  vývoz kapitálu, jeden ze znaků imper. jakožto monopolního kap.; vývoz hodnoty za účelem dosahování nadhodnoty v zahr.,…

 • vývozní a dovozní omezení

  vývozní a dovozní omezení, kvantitativní omezení, kvantitativní restrikce - zásahy státu do zahr. obchodu, jimiž…

 • vývozní expanze

  vývozní expanze, rozšiřování vývozu do zahr., který je zvýhodňován poskytováním fin. a jiných podpor (vývozními…

 • vývozní prémie

  vývozní prémie, příspěvek, který poskytují některé státy vývozcům určitého zboží nebo také za vývozy do…

 • vyvrácení

  vyvrácení, log . zdůvodnění nepravdy nebo neudržitelnosti nějakého tvrzení. Tvrzení je vyvráceno, ukáže-li…

 • vývrat

  vývrat, strom vyvrácený (vytržený) z půdy i s kořeny působením např. silného větru, sněhu, námrazy, sesuvem (pohybem)…

 • vyvraždění Slavníkovců

  vyvraždění Slavníkovců, 28. 9. 995 v Libici - Slavníkovci, velmožský (knížecí) rod v Čechách v 10.st.;…

 • vyvrtávací nůž

  vyvrtávací nůž, obráběcí nástroj určený k vyvrtávání, podobný soustružnickému noži s poněkud větším úhlem…

 • vyvrtávací tyč

  vyvrtávací tyč, část vyvrtávačky nesoucí vyvrtávací nůž. V. t. je ve vřeteníku upnuta letmo, pro přesnější…

 • vyvrtávání

  vyvrtávání, způsob obrábění předvrtaných nebo předlitých otvorů. Při vyvrtávání vykonává řezný pohyb rotující…

 • vývrtka

  vývrtka, 1. kuchyňský nástroj k otvírání lahví, např. s korkovým uzávěrem; 2. let. a) pád,…

 • vývržky

  vývržky, válcovité útvary obsahující nestravitelné výměšky živočichů, například chlupy, peří, kosti, krovky…

 • vyvřelina

  vyvřelina, hornina vyvřelá, eruptivní, magmatická - hornina vzniklá krystalizací magmatu. Její složení a vzhled závisí…