Abecední rejstřík: vývo…

Hesla 1 - 24 z 24 nalezených

 • vývod

  vývod 1. v genealogii sledování přímých předků (ascedentů) určitého jedince (probanta); 2. anat .…

 • Vývoj českého mincovnictví

  Vývoj českého mincovnictví po 955-1210 měna denárová 1210-1300 brakteátové období 1300-1548 měna grošová; l groš…

 • vývoj člověka

  vývoj člověka a) vývoj fylogenetický (kmenový) viz antropogeneze; b) vývoj ontogenetický - individuální vývoj lidského…

 • vývoj hvězd

  vývoj hvězd, dlouhodobé (mil. až mld. let), nevratné kvantitativní i kvalitativní změny ve fyz. a chem. složení hvězd,…

 • vývoj jazyka

  vývoj jazyka, proces, v němž jsou řešeny a) vnitřní rozpory v jazyce (uvnitř systému; mezi systémem a způsobem Jeho…

 • Vývoj písma

  Vývoj písma soustava datace příklad l. předstupeň obraz; znak:…

 • vývoj psychiky

  vývoj psychiky a) dlouhodobý proces vznikání, diferenciace, selekce a přetváření vzrušivých struktur a jejich funkcí…

 • Vývoj týdeník

  Vývoj, ideol.-polit. týdeník antikom. zaměření, vydávaný 1945-48 Čs. stranou lidovou.

 • vývoj života na Zemi

  viz vznik a vývoj života na Zemi

 • vývojka

  vývojka, roztok používaný k vyvolávání latentního obrazu na osvitnutých fot. citlivých vrstvách.

 • vývojnice

  vývojnice, zařízení k vyvolávání (zpracovávání) fot. materiálů, konstruované jako světlotěsně uzavřená…

 • vyvojová psychologie

  vývojová psychologie, psychol. disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu…

 • vývojová stopa

  vývojová stopa, vývojová dráha - křivka v Hertzsprungově-Russellově diagramu, znázorňující změny svítivosti a…

 • vývojový diagram

  vývojový diagram, výpočetní tech . znázornění sledu událostí popisovaného procesu ve tvaru diagramu s dohodnutými…

 • vyvolávací buben

  vyvolávací buben, zařízení používané k amatérskému zpracování kinematograf. filmů 16 mm a filmů 2 x 8 mm do délky…

 • vyvolávací instrukce

  vyvolávací instrukce, výpočetní tech . skoková instrukce - instrukce umožňující větvení zákl. programu…

 • vyvolávací schéma

  vyvolávací schéma, etologie sled dějů vrozeného instinktivního jednání živočichů, podle něhož probíhá…

 • vyvolávací stroj

  vyvolávací stroj, zákl. zařízení film. laboratoří, sloužící ke zpracování filmů. Souč. stroje se konstruují…

 • vyvolávání

  vyvolávání, v širším slova smyslu výraz často používaný pro celý postup zpracování fot. materiálů. V užším…

 • VyVolení

  VyVolení, televizní pořad typu soutěžní reality show, jejíž první řada se vysílala v ČR 2005. Show vznikla v Maďarsku,…

 • vývoz kapitálu

  vývoz kapitálu, jeden ze znaků imper. jakožto monopolního kap.; vývoz hodnoty za účelem dosahování nadhodnoty v zahr.,…

 • vývozní a dovozní omezení

  vývozní a dovozní omezení, kvantitativní omezení, kvantitativní restrikce - zásahy státu do zahr. obchodu, jimiž…

 • vývozní expanze

  vývozní expanze, rozšiřování vývozu do zahr., který je zvýhodňován poskytováním fin. a jiných podpor (vývozními…

 • vývozní prémie

  vývozní prémie, příspěvek, který poskytují některé státy vývozcům určitého zboží nebo také za vývozy do…