Abecední rejstřík: ve…

Hesla 1 - 30 z 785 nalezených

 • véba

  véba [něm.], hrubší bělená tkanina ve vazbě plátnové, lněná nebo bavlněná, s měkkou úpravou. Používá se např.…

 • Veblen

  Veblen Thorstein , 30. 7. 1857 - 3. 8. 1929, amer. ekonom a sociolog; zakl. institucionalismu. Úkol ekon. vědy spatřoval…

 • věc o sobě a věc pro nás

  věc o sobě a věc pro nás, též "věc o sobě" a "věc pro nás" - filoz. termíny ozn. gnozeologický rozdíl mezi podstatou…

 • Vecchi

  Vecchi [veki] Orazio , 6. 12. 1550 až 19. 2. 1605, it. skladatel; působil zvl. jako kapelník v Modeně. Autor madrigalové…

 • Vecchietta

  Vecchietta [vekje-], asi 1412-1480, vl.jm. Lorenzo di Pietro, it. malíř, sochař, architekt a voj. inženýr. Zpočátku…

 • Veclová-Živojnovičová

  Veclová-Živojnovičová Gizela , *1. 5. 1923, sl. operní a operetní pěvkyně (soprán) a herečka; 1942-45 členka…

 • věcná břemena

  věcná břemena, též věcné břemeno - služebnosti - práv. vztahy zakládající povinnosti vlastníka věci k opětovanému…

 • věcná práva

  věcná práva, v obč. právu a právu mez. obch. přímé práv. ovládání určité hmotné věci. V. p. zakládají oprávnění…

 • Vecsei

  Vecsei [-čej] Jozef, 14. 9. 1904 - 9. 9. 1980, sl. scénograf, malíř, grafik a restaurátor; 1946-56scénografNové…

 • vectigalia

  vectigalia [vekty-, lat.], v antickém Římě pův. naturrální dávky, později nepřímé daně. Četné daně byly zaváděny…

 • Večer

  Večer, tiskový orgán MV KSS a MNV v Košicích (večerník); vychází pětkrát týdně. Zal. v lednu 1969.

 • večerka

  večerka, čepobití - voj . povel nebo signál ozn. v době stanovené denním řádem na pokyn dozorčího důstojníka…

 • večerní vzdálenost

  večerní vzdálenost, úhlová vzdálenost mezi západem a bodem, ve kterém hvězda zapadá.

 • Večernice planeta

  Večernice, planeta Venuše (též Merkur) v době, kdy je viditelná po zápa du Slunce na večerní obloze. V.t. Jitřenka.…

 • večerník tiskoviny

  večerník, druh periodické tiskoviny; má většinou denní periodicitu. Vychází v odpoledních, popř. večerních hodinách.…

 • Večeřa Bohuslav

  Večeřa Bohuslav, 14.5. 1925 - 25.7. 1977, č. komunistický politik a státní činitel. 1954-60 tajemník KV KSČ…

 • večeře Páně

  večeře Páně, poslední večeře - podle bibl. tradice poslední večeře Krista s učedníky před jeho smrtí, při níž…

 • věčná lampa

  viz věčné světlo

 • věčná mrzlota

  viz pergelisol

 • věčné nic

  věčné nic, pojem J. Böhma značící začátek všeho bytí, jednotu, která ještě není rozštěpena v protiklady; v…

 • věčné světlo

  věčné světlo, věčná lampa - pův. olejová lampa visící v kat. kostelech před hlavním oltářem s tabernákulem,…

 • věčnost

  věčnost, neomezená doba; vlastnost toho, co je věčné; nekonečnost časového trvání materiálního světa podmíněná…

 • Věčný spolek

  viz spříseženectvo švýcarské

 • věčný žid

  viz Ahasver

 • Večtomov

  Večtomov Saša (Alexandr), *12. 12. 1930, č. violoncellista; sólový i komorní hráč (od 1956 člen Č. tria, od…

 • věda o technice

  viz technověda

 • věda obecně

  věda, v širokém smyslu nepřetržitý společensky podmíněný proces systematického racionálního poznávání přírody,…

 • Veda vydavatelství

  Veda, vydavatelství SAV; zal. 1953 v Bratislavě jako Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Vydává věd. liter. ze všech…

 • védánga

  védánga [sanskrt, údy védů], staroind. učebnice fonetiky, gramatiky, etymologie, metriky, astronomie a rituálu, tj.…

 • védánta

  védánta [sanskrt, konec, završení véd], uttara mímánsa - objektivně ideal. systém ind. filozofie, který filozoficky…