Abecední rejstřík: vi…

Hesla 1 - 30 z 651 nalezených

 • VI. drávidská rodina

  VI. drávidská rodina a) severní skupina: brahujština, óráónština a jiné b) střední skupina: góndština, naikí…

 • via Appia

  via Appia [it.< lat.], silnice Appiova - nejst. dochovaná ant. řím. silnice, vybudovaná za cenzora Appia Claudia Caeka…

 • via dolorosa

  via dolorosa [-óza, lat.], bolestná cesta, cesta utrpení; křížová cesta.

 • via facti

  via facti [-ktý, lat.], cestou skutku, ve skutečnosti; užívá se hl. tehdy, když k něčemu došlo bez předchozího souhlasu.…

 • via Sacra

  via Sacra [sak-], svatá cesta - v ant. Římě cesta, která vedla do vých. části Palatinu podél Fora Romana na Kapitol…

 • Viadana

  Viadana [vjadá-] Lodovico , asi 1560 až 2. 5. 1627, vl.jm. Grossi, it. skladatel; autor zvl. sbírky Cento concerti…

 • viadukt

  viadukt [lat.] a) římský most překračující údolí oblouky malého rozpětí, často o mnoha patrech, vzhledově podobný…

 • viagra

  viagra, [angl. výslovnost vajágra] obchodní název preparátu na léčbu poruch erekce, vyvinutého americkou firmou Pfizer…

 • viagraf

  viagraf, přístroj k zaměřování a zakreslování nerovností vozovky v podélném profilu silnice.

 • Vian

  Vian [vjan] Boris, 10. 3. 1920 Ville D'Avray, okr. Hauts-de-Seine (nedaleko Paříže) - 23. 6. 1959 Paříž,

 • Viana do Castelo kraj

  Viana do Castelo, distrikt v severozáp. Portugalsku u Atlantského oceánu; 2 108 km2, 252 010 obyv. (2001) srov. 254…

 • Viana do Castelo město

  Viana do Castelo [vja- du kaš-lu], přístavní m. v sz. Portugalsku, středisko stejnojmenného distriktu, při ústí Limy…

 • Vianden

  Vianden [fjandn], m. v Lucembursku poblíž hranic s Německem; 1 600 obyv. (2002) srov. 1 500 obyv. (1981). Letní tur. ruch.…

 • Vianen

  Vianen [ví-] Paulus van, kolem 1570 až 3. 6. 1613, utrechtský zlatník; 1599 se stal mistrem v Mnichově, kde pracoval…

 • Vianu

  Vianu Tudor , 27. 12. 1897 - 21. 5. 1964, rumunský estetik a lit. vědec; akad. Rumunské AV (1955), profesor univ.…

 • Viareggio

  Viareggio [vjaredžo], přístavní město v Itálii v kr. Toscana v provincii Lucca, u Ligurského moře; 61 1036 obyv. (2001)…

 • Viborg

  Viborg, [-bor] amtskommune v Dánsku ve středu Jutského poloostrova; má 4 122 km2, 234 400 obyv. (2002) srovnej 230…

 • vibrace

  viz chvění

 • vibrační dopravník

  vibrační dopravník, kmitající žlab, kterým se dopravuje zrnitý nebo drobně kusový materiál vlivem tření o žlab…

 • vibrační energie

  vibrační energie, energie vibračního pohybu částic v pevné látce nebo v molekule, obvykle v intervalu 0,01-0,5 eV.…

 • vibrační koroze

  vibrační koroze, koroze vznikající současným mech. namáháním a vzájemným kmitavým pohybem dvou stýkajících se…

 • vibrační obloukové navařování

  vibrační obloukové navařování, navařování, při němž elektroda, která se odvíjí z bubnu, vykonává kmitavý…

 • vibrační spektrum

  vibrační spektrum, spektrum vzniklé absorpčními a emisními přechody mezi vibračními energetickými hladinami systému…

 • vibrafon

  vibrafon, hud. nástroj bicí samoznějící, laděný; kovové plátky s kovovými rourkami (rezonátory), rozeznívané plstěnými…

 • vibranta

  vibranta [lat.], hláska kmitavá - hláska tvořená kmitáním artikulujícího orgánu (špičky jazyka u č. r ,…

 • vibrato

  vibrato [-á-, it.], hud . chvějivě, rozechvěně (způsob hry nebo zpěvu).

 • vibrátor obecně

  vibrátor, zařízení budící rychlé kmity (vibrování) přenášené na podložku nebo okolní prostředí, využívané…

 • vibrátor sex

  vibrátor, hov. robertek - objekt nahrazující mužský pohlavní orgán (penis) zaváděný do pochvy za účelem…

 • Vibrio

  Vibrio [lat.], rod gramnegativních, fakultativně anaerobních pohyblivých tyčinkovitých bakterií z čeledi Vibrionaceae.

 • vibrióza

  vibrióza [lat.], infekční onemocnění zvířat, zejména dospělého skotu, působené bakterií Campylobacter fetus