Abecední rejstřík: vl…

Hesla 1 - 30 z 207 nalezených

 • Vlaardingen

  Vlaardingen [flárdy-], přístavní m. na Z Nizozemska v provincii Zuid-Holland, v deltě Maasu; 76 500 obyvatel (1984). Prům.…

 • Vlacic

  Vlacic [-ič] (Vlačič) Matija (Matthias), Flacius Illyricus - 3. 3. 1520 - 11. 3. 1575, slovinský humanista, protestantský…

 • vláčení půdy

  vláčení půdy, agrotech. opatření, při kterém se kypří a urovnává povrch ornice, omezuje výpar vody z půdy a ničí…

 • Vláčil František

  Vláčil František, 1924-1999, č. film. režisér, jehož díla vynikají hlubokým filos. podtextem, mistr obrazu,…

 • Vláčilová

  Vláčilová Hana , *25. 2. 1956, č. tanečnice; od 1974 členka ND. Z rolí: Odetta (P. I. Čajkovskij, Labutí…

 • Vlad Dracul

  Vlad Dracul [-kul], †1447; 1436-42, 1443-47 valašský kníže; syn Mircey Starého. Snažil se zastavit hosp. úpadek země…

 • Vlad Tepeş

  Vlad Tepeş [-peš], 1430 nebo 1431- leden 1477 (zavražděn), 1448, 1456-62 a 1476 valašský kníže; syn Vlada Dracula.…

 • vláda všenárodní koalice

  vláda všenárodní koalice, název pro čtyři vlády předmnichovske ČSR, vytvořené na zákl. široké koalice č. a…

 • vladajské povstání 1918

  vladajské povstání 1918, povstání bulh. vojáků proti monarchii 22.9. - 3.10. 1918. Vypuklo po zhroucení soluňské…

 • Vladár Jozef

  Vladár Jozef, *20. 1. 1934, sl. archeolog; prof. UK v Bratislavě, člen kor. SAV (1984). Od 1979 ředitel Encyklopedického…

 • Vladař hora

  Vladař, vrch v ČR na SV Tepelské vrchoviny, jv. od Žlutic; 692 m n.m. Stolový vrch na zbytku třetihorního čedičového…

 • Vladigerov Todor

  Vladigerov Todor , 28. 8. 1898 - 17. 7. 1967, bulh. ekonom a veř. činitel; člen kor. Bulh. AV (1958). 1948-51 velvyslanec…

 • Vladimir I. Svjatoslavič

  Vladimir I. Svjatoslavič, †1015, kníže kyjevský (asi od 980), od 969 kníže v Novgorodu; syn Svjatoslava I. Igoreviče.…

 • Vladimir město

  Vladimir [-ďi-], oblastní, starobylé m. v Rusku, ve Vladimirské oblasti, na ř. Kljazmě, 315 954 obyv. (2002) srov. 331…

 • Vladimirescu

  Vladimirescu [-dy-sku] Tudor, 1780 až 27. 5. 1821, velitel rumunského dobrovolnického oddílu (panduři) v ruské…

 • vladimirsko-suzdalské knížectví

  vladimirsko-suzdalské knížectví, největší feud. státní útvar severových. Rusi (v povodí Oky a Volhy) v 10. až…

 • vladimirsko-volyňské knížectví

  vladimirsko-volyňské knížectví, ruský feud. státní útvar na území horního a stř. toku Bugu s centrem ve Vladimiru-Volyňském.…

 • Vladislav I. Heřman

  Vladislav I. Heřman z rodu Piastovců, kolem 1043 - 4. 6. 1102, pol. kníže od 1079; syn Kazimíra I. Obnovitele,…

 • Vladislav I. Lokýtek

  Vladislav I. Lokýtek z rodu Piastovců, 3. 3. 1260 nebo 19. 1. 1261 - 2. 3. 1333, od 1314 pol. král. Od 1267 spolu…

 • Vladislav I. přemyslovec

  Vladislav I. z dynastie Přemyslovců, †12. 4. 1125, od 1109 (s přestávkou 1118-20) č. kníže; syn Vratislava II. a Svatavy.…

 • Vladislav I. valašský

  Vladislav I., Vlaicu Voivode, †asi 1377, valašský kníže od 1364. Usiloval o hosp. rozvoj země, udržoval úzké styky…

 • Vladislav II. Jagellonský

  Vladislav II. Jagellonský, 1. 3. 1456 až 13. 3. 1516, od 1471 č. a od 1490 uh. král; nejst. syn pol. krále Kazimíra IV.…

 • Vladislav II. Jagiełło

  Vladislav II. Jagiełło [-gje-], kolem 1351-1. 6. 1434, 1377-1401 litevský velkokníže a od 1386 pol. král; syn Olgierda,…

 • Vladislav II. přemyslovec

  Vladislav II., z dynastie Přemyslovců, †18. 1. 1174, 1140-58 č. kníže,…

 • Vladislav II. Vyhnanec

  Vladislav II. Vyhnanec z rodu Piastovců, 1105 - 30. 5. 1159, 1138-46 polský kníže (senior, držitel Krakova) a dědičný…

 • Vladislav III. Laskonogi

  Vladislav III. Laskonogi (Tenkonohý) z rodu Piastovců, 1161 až 1167 - 3. 11. 1231, od 1202 kníže velkopol., 1202 a od…

 • Vladislav III. Varnenčík

  Vladislav III. Varnenčík, 31. 10. 1424 až 10. 11. 1444, král pol. od 1434, uh. od 1440; syn Vladislava II. Jagiełła a…

 • Vladislav Jindřich

  Vladislav Jindřich z dyn. Přemyslovců, †12. 8. 1222, 1197 č. kníže, 1192-93 a od 1197 mor. markrabě; syn Vladislava…

 • Vladislav markrabě moravský

  Vladislav z dyn. Přemyslovců, †18. 2. 1227, od 1224 markrabě mor.; druhorozený syn Přemysla I. Otakara.

 • Vladislav obec

  Vladislav, obec v kr. Vysočina, okr. Třebíč,na levém břehu Jihlavy; 1 212obyv. (2001). U V. končí vzdutí Dalešické…