Abecední rejstřík: vn…

Hesla 1 - 30 z 38 nalezených

 • vněgalaktický

  vněgalaktický, extragalaktický - nacházející se mimo naši Galaxii.

 • vnější a vnitřní

  vnější a vnitřní, filoz. kategorie vyjadřující různé stránky předmětu nebo procesu, odlišující se svým místem…

 • Vnější Alpy krystalické

  Vnější Alpy krystalické, vnější pásmo kryst. pohoří Záp. Alp od Přímořských Alp ke Glarnským Alpám; zahrnuje…

 • vnější fotoelektrický jev

  viz fotoelektrický jev

 • vnější charakteristika

  vnější charakteristika, el .tech . závislost el. napětí na svorkách el. stroje na velikosti odebíraného…

 • vnější jádro

  viz zemské jádro

 • vnější planeta

  vnější planeta, planeta obíhající Slunce za dráhou Země.

 • vnější síla

  vnější síla, v mechanice soustavy hmotných bodů síla, která má svůj původ v tělesech, jež se k vyšetřované…

 • vnější úhel

  viz vnitřní úhel

 • Vnější Západní Karpaty

  Vnější Západní Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty - geomorfologická subprovincie v Záp. Karpatech na sev. vnější…

 • vnější zeď

  viz obvodová zeď

 • Vněkarpatské snížeženiny

  Vněkarpatské snížeženiny, geomorfologická subprovincie v Záp. Karpatech při jejím záp. vnějším okraji. Člení…

 • vnikací zkouška tvrdosti

  vnikací zkouška tvrdosti, nejčastěji používaná metoda pro zjišťování tvrdosti kovových materiálů, při níž…

 • vnímání

  vnímání, percepce - proces odrážející obj. realitu prostřednictvím činnosti smyslových (senzorických) orgánů;…

 • vnímavost

  vnímavost 1. schopnost smyslových (senzorických) orgánů (buněk, receptorů, analyzátorů) registrovat podněty a zprostředkovávat…

 • Vnislav

  Vnislav, podle pověsti zaznamenané kronikářem Kosmou pátý č. pohanský kníže z dyn. Přemyslovců.

 • vnitrozemská loď

  vnitrozemská loď, plavidlo určené k plavbě po vnitrozemských vodních cestách (po řekách, plavebních kanálech, jezerech…

 • vnitřně komplexní sloučenina

  viz chelát

 • vnitřní bod

  vnitřní bod, geom . v. b. množiny M : a) na přímce - bod, k němuž existuje úsečka se středem v tomto…

 • vnitřní energie

  vnitřní energie, zn. U , statist. stř. hodnota součtu kinetické energie chaotického pohybu částic, např. molekul,…

 • vnitřní eroze

  vnitřní eroze, vyplavování zrn zeminy z podloží a těles přehrad a hrází vlivem proudění podzemní vody; vede ke…

 • vnitřní fotoelektrický jev

  viz fotoelektrický jev

 • vnitřní konverze

  viz konverze

 • vnitřní lékařství

  vnitřní lékařství, interní lékařství, interna - lék. vědní obor zabývající se prevencí, diagnózou a léčením…

 • vnitřní odpor

  vnitřní odpor, el .tech . a) v. o. zdroje, odpor uvnitř zdroje, ovlivňující velikost výstupního (svorkového)…

 • vnitřní optická hustota

  vnitřní optická hustota, dekadický logaritmus převrácené hodnoty činitele vnitřního prostupu; vyjadřuje útlum světla…

 • vnitřní planeta

  vnitřní planeta, planeta, která obíhá Slunce uvnitř dráhy Země, tj. Merkur a Venuše.

 • vnitřní požární vodovod

  vnitřní požární vodovod, zařízení sloužící k dop. požární vody, popř. jako její zdroj uvnitř budovy.

 • Vnitřní Rakousko

  Vnitřní Rakousko, Innerösterreich - společné ozn. pro Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Gorici, které tvořily v důsledku…

 • vnitřní sekrece

  vnitřní sekrece, vnitřní vyměšování - fyziol. pochod, při němž organismy (hl. obratlovci, bezobratlí jen výjimečně)…