Abecední rejstřík: vt…

Hesla 1 - 9 z 9 nalezených

 • Vt.

  Vt., zkratka pro členský stát USA Vermont.

 • Vtáčnik

  Vtáčnik, geomorfologický celek na Slovensku ve Sl. stredohoří; nejvyšší h. Vtáčnik, 1 346 m n.m. Členitá hornatina…

 • vtažná jáma

  vtažná jáma, hor . vertikální důlní dílo, kterým se přivádí čerstvý vzduch do dolu.

 • vteřina

  vteřina, zn. ", vedlejší jed. SI pro rovinný úhel (při šedesátinném dělení): 1° = 3 600", 1" = (%pi/648 000) radiánu.…

 • vtip

  vtip, 1. stručné jazykové vyjádření, jehož komický účinek spočívá v postupné gradaci humorného obsahu;…

 • vtiskování

  vtiskování, angl. imprinting, vtištění - 1. psychol ., lék . fixace paměťové stopy na podnětovou…

 • vtištěná síla

  vtištěná síla, fyz . vnější síla, která není silou vazbovou.

 • vtoková soustava

  vtoková soustava, soustava kanálků, jimiž se vede roztavený kov do dutiny slévárenské formy. Skládá se z vtokové…

 • VTOL

  VTOL, angl. Vertical Take-off and Landing - mez. užívané ozn. pro letadla s kolmým vzletem a přistáním.