Abecední rejstřík: vu…

Hesla 1 - 30 z 47 nalezených

 • VUCIK

  viz CIK

 • vučedolská kultura

  vučedolská kultura [podle lokality Vučedol u Vukovaru v Charvátsku], archeol. kultura rozšířená v Karpatské kotlině…

 • Vučetic

  Vučetic [-tyč] Sime , *21. 3. 1909, charv. básník, esejista a lit. kritik. Vlastní bás. výraz hledá ve sloučení…

 • Vučo

  Vučo Aleksandar , 25. 9. 1897 - 21. 7. 1985, srb. básník a prozaik. Ve 20.letech přední postava bělehradské surreal.…

 • vůdce skupiny

  vůdce skupiny, sociálně psychol. pojem ozn. jedince s vysokým postavením (prestiží) v sociální struktuře, kterou…

 • vůdcovský princip

  vůdcovský princip, něm. Führerprinzip - zásada, podle níž činí zásadní polit. rozhodnutí úzký okruh lidí nebo…

 • vůdčí zkameněliny

  vůdčí zkameněliny, fosilizované organismy nebo zbytky organismů, důl. pro stanovení stáří vrstev hornin; nejlepší…

 • vudu

  vudu [podle jm. lesního ducha], woodoo - náboženství černošského obyv. v karibské oblasti, zejm. na Haiti; směs afrických…

 • Vuia

  Vuia [vuja] Trajan , 29. 8. 1872 - 2. 9. 1953, rumunský průkopník let.; 1903 napsal spis o možnosti letu letadel…

 • Vuillard

  Vuillard [vijár] Edouard , 11. 11. 1868 až 21. 6. 1940, fr. malíř a grafik; člen skupiny Nabis, jeden z průkopníků…

 • Vujic

  Vujic [-č] Joakim , 9. 9. 1772 - 8. 9. 1847, srb. herec, režisér a překladatel; zakl. srbského nár. div. 1813…

 • Vukičevic

  Vukičevic Velimir (Velja), ll. 7. 1871 až 27. 11. 1930, srb. a jug. politik; původně gymnaziální profesor. Představitel…

 • vůl

  vůl, vykastrovaný samec skotu domácího (býk). Býčci pro výkrm se kastrují ve věku 3-6 měsíců. Jako kastrát se…

 • Vulca

  Vulca [-ka], etruský sochař; koncem 6.st. př.n.l. vyzdobil chrám Jova Kapitolského v Římě (kultovní socha, terakotové…

 • Vulcano

  Vulcano [-ká-], sopečný ostrov v Tyrhénském moři v Liparských ostrovech; 20,9 km2, 400 obyv. (1975). Ostrov je…

 • Vulcanus

  Vulcanus [-ká-] viz Héfaistos; Volcanus.

 • vůle filozofie

  vůle filoz. vědomé úsilí subjektu (osoby, kolektivu), zaměřené na uskutečnění zvoleného cíle. Předpokládá…

 • vůle obecně

  vůle, totéž co chtění, úsilí, snaha, jednání podle vlastního úmyslu, výsledek rozhodování; to, co předchází…

 • vůle technika

  vůle tech. mezera mezi dvěma plochami součástí, dílů, umožňující vzájemný volný pohyb, popř. vzniklá…

 • Vulf

  Vulf (Wulff) Georgij Viktorovič , 22. 6. 1863 - 25. 12. 1925, sov. fyzik a krystalograf; člen kor. AV SSSR (1921).…

 • Vulgaris

  Vulgaris Evjenios (Evjenij Bulgar), 1716-1806, řecký ideal. filozof, teolog a spisovatel. Působil v Cařihradu, po…

 • vulgarismus

  vulgarismus [-iz-, lat.], hrubý, obhroublý výraz, spol. nepřípustný.

 • Vulgarius

  Vulgarius Eugenius , přelom 9. a 10. st., básník, kněz a učitel v Neapoli; autor sbírky metricky rozmanitých…

 • vulgarizace

  vulgarizace, zevšedňování, znehodnocování, zhrubování; nesprávné, mechanické, nevědecké zjednodušování či…

 • vulgární evolucionismus

  vulgární evolucionismus [-nyz-], metafyzická představa o vývoji ztotožňující vývoj s jednostranně a zploštěně…

 • vulgární materialismus

  vulgární materialismus, filoz. směr z pol. 19.st. zjednodušující zákl. principy materialismu. Vznikl v podmínkách…

 • vulgární obecně

  vulgární, hrubý, sprostý, obyčejný, všední; obecně rozšířený, známý, obecný; zlidovělý, lidový. V kontextu…

 • Vulgáta

  Vulgáta, překlad bible z řečtiny do latiny, pořízený koncem 4. století Jeronýmem; obecně prosazen od 7. století,…

 • vulgus

  vulgus [lat.], lid; v ant. Římě název pro nejnižší vrstvu městského lidu (zpravidla hanlivě ve významu dav, chátra),…

 • vulkánfíbr

  vulkánfíbr, plastická hmota z dřevné nebo bavlněné celulózy napojená koncentrovaným roztokem chloridu zinečnatého.…