Abecední rejstřík: vyš…

Hesla 1 - 30 z 46 nalezených

 • Vyšebrodský průsmyk

  Vyšebrodský průsmyk, v ČR v nejjižnějším cípu Šumavského podhůří, jv. od Vyššího Brodu; 707 m n.m.…

 • Vyšehořovice

  Vyšehořovice, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-východ; 480 obyv. (2001) srov. 549 obyv. (1980). Tvrz zal. ve 13.st., rozšiřovaná…

 • Vyšehrad královský

  Vyšehrad, m. část Prahy 2, připojena 1883. Dříve Královský Vyšehrad. - Od 2.pol. 10.st. přemyslovské hradiště,…

 • Vyšehrad nakladatelství

  Vyšehrad, nakladatelství Čs. strany lidové; zal. 1934. Od 1953 pod názvem nakl. Lidová demokracie, od 1968 opět V. Dnešní…

 • Vyšehradská brána

  Vyšehradská brána, úsek v hlubokém antecedentním údolí Dunaje na hranicích SR a Maďarska mezi pohořím Burda, Severomaďarským…

 • Vyšehradský kodex

  Vyšehradský kodex, iluminovaný korunovační evangelistář Vratislava II. z 1085, vytvořený pravděpodobně ve skriptoriu…

 • Vyšenskyj

  Vyšenskyj Ivan , asi 1550 - asi 1620, ukr. spisovatel; jeden z nejvýzn. představitelů polemické liter., kritizující…

 • vyšetření

  vyšetření, lék ., psychol . systematický postup následného odhalování anamnestických a diagnostických…

 • vyšetřovací experiment

  vyšetřovací experiment, samostatný vyšetřovací úkon, který je jednou z důl. dílčích kriminalistických metod a…

 • vyšetřovací verze

  vyšetřovací verze, specifický kriminalistický prostředek, který se používá k poznání a dokázání obj. pravdy…

 • vyšetřování

  vyšetřování, forma přípravného trestního řízení; podle čs. práva se vyšetřují trestné činy, o nichž se nekoná…

 • vyšetřovatel

  vyšetřovatel, jeden z orgánů činných v trestním řízení; podle č. trestního řádu v. policie koná vyšetřování…

 • výšivka

  výšivka, od starověku užívaná tech. barevné a reliéfní výzdoby hotových tkanin textilními nebo kovovými vlákny,…

 • výška geoidu

  výška geoidu, vzdálenost geoidu od jednodušší hladinové plochy normálního potenciálu. V. g. N se může určit…

 • výška hvězdy

  výška hvězdy, jedna z obzorníkových souřadnic; úhlová vzdálenost nebeského tělesa od horizontu. V. h. se měří…

 • výška nulové izotermy

  výška nulové izotermy, nadmořská výška hladiny v atmosféře, kde teplota dosahuje 0 °C.

 • výška obecně

  výška, 1. vzdálenost daného bodu od zvolené zákl. plochy měřená po tížnici.

 • výška řezu v lomu

  výška řezu v lomu, hor . mocnost nadložní zeminy nebo uhlí, která se dobývá jedním záběrem dobývacího…

 • výška těla

  výška těla, jedna ze zákl. tělesných charakteristik lidských populací i každého jedince. Měří se vstoje při vzpřímeném…

 • výška tónu

  výška tónu, veličina úměrná kmitočtu zákl. tónu. Čím vyšší kmitočet, tím vyšší tón. Tón je však jen…

 • výškoměr

  výškoměr 1. geod . přístroj na měření výškových úhlů. V podstatě méně přesný teodolit bez vodorovného…

 • výškopis

  výškopis, obraz terénního reliéfu na mapě; soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných…

 • výškopisný

  výškopisný, hypsografický - vztahující se k nadmořské výšce nebo s výškou související.

 • Vyškov město

  Vyškov, okr. m. v Jihomor. kr., ve Vyškovské brázdě, na ř. Hané; 22 374 obyv. (2001) srov. 20 104 obyv. (1986). Muzeum…

 • Vyškov okres

  Vyškov, okr. v Jihomor. kr.; 889 km2, 87 389 obyv. (1986), 98 obyv./km2, okresní město Vyškov. Měl (2001)…

 • výšková fronta

  výšková fronta, rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami odlišných fyz. vlastností projevující se pouze ve vyšších…

 • výšková kabina

  výšková kabina, prostor letadel, v němž se vhodně upravuje tlak, teplota, složení vzduchu, vlhkost. V. k. jsou přetlakové…

 • výšková mapa

  výšková mapa, met. mapa, v níž jsou zakresleny met. prvky a znázorněny fyz. podmínky v určité hladině volné atmosféry…

 • výšková nemoc

  výšková nemoc, horská nemoc - onemocnění způsobené nedostatečným zásobením tkání kyslíkem při pobytu ve vysokohorském…

 • výšková stavba

  viz věžová stavba