Abecední rejstřík: vyš…

Hesla 31 - 46 z 46 nalezených

 • Vyškovce nad Ipľom

  Vyškovce nad Ipľom, obec v Nitrianském kr. (do 2001 Západosl. kr.), okr. Levice, na Ipľu u hranice s Maďarskem; 691 obyv.…

 • výškové měření

  výškové měření, souhrn metod, jimiž se určují výšky bodů nebo objektů. V.t. nivelace; nivelační síť; trigonometrické…

 • Vyškovská brána

  Vyškovská brána, geomorfologický celek na V ČR v oblasti Záp. Vněkarpatských sníženin; nejvyšší Na hanácké,…

 • výškový bod

  výškový bod, bod, jehož výška byla určena některou z metod výškového měření. V.t. nadmořská výška; nivelační…

 • výškový systém

  výškový systém, výchozí hladinová plocha trigonometrického měření. V ČR pův. jaderský v. s., vztahující se…

 • výškový úhel

  výškový úhel, úhel mezi vodorovným směrem a směrem na cílový bod, měřený ve svislé rovině; je kladný směrem…

 • výškrab

  viz kyretáž

 • Vyšná Myšľa

  Vyšná Myšľa, obec ve Východosl. kr., okr. Košice-vidiek, na JV Košické kotliny; 936 obyv. (1980).

 • Vyšné Ružbachy

  Vyšné Ružbachy, lázeňská obec ve Východosl. kr., okr. Stará Ľubovňa, na V Spišské Magury; 1 047 obyv. (1980). Minerální…

 • Vyšný Žipov

  Vyšný Žipov, obec ve Východosl. kr., okr. Vranov nad Topľou; l 014 obyv. (1980).

 • Vyšohlíd

  Vyšohlíd Jiří , *16. 2. 1943, č. loutkoherec a autor scénické hudby; od 1967 působí ve Východoč. loutkovém…

 • Vyšší Brod

  Vyšší Brod, obec v Jihoč. kr., okr. Český Krumlov, v Trojmezenské hornatině Šumavy, na Vltavě; 2 565 obyv. (2001)…

 • vyšší dodavatelské funkce

  vyšší dodavatelské funkce, zvl. formy vztahů v investiční výstavbě a při dodávkách vývozních investičních celků.…

 • vyšší moc

  viz vis maior

 • vyšší nervová činnost

  vyšší nervová činnost, funkčně podmíněná činnost nejvyšších struktur CNS živočichů a člověka, zajišťující…

 • vyšší rostliny

  vyšší rostliny, telomové rostliny, Cormobionta (Cormophyta , Telomophyta ) - rostlinná podříše mnohobuněčných,…