Abecední rejstřík: vyše…

Hesla 1 - 12 z 12 nalezených

 • Vyšebrodský průsmyk

  Vyšebrodský průsmyk, v ČR v nejjižnějším cípu Šumavského podhůří, jv. od Vyššího Brodu; 707 m n.m.…

 • Vyšehořovice

  Vyšehořovice, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-východ; 480 obyv. (2001) srov. 549 obyv. (1980). Tvrz zal. ve 13.st., rozšiřovaná…

 • Vyšehrad královský

  Vyšehrad, m. část Prahy 2, připojena 1883. Dříve Královský Vyšehrad. - Od 2.pol. 10.st. přemyslovské hradiště,…

 • Vyšehrad nakladatelství

  Vyšehrad, nakladatelství Čs. strany lidové; zal. 1934. Od 1953 pod názvem nakl. Lidová demokracie, od 1968 opět V. Dnešní…

 • Vyšehradská brána

  Vyšehradská brána, úsek v hlubokém antecedentním údolí Dunaje na hranicích SR a Maďarska mezi pohořím Burda, Severomaďarským…

 • Vyšehradský kodex

  Vyšehradský kodex, iluminovaný korunovační evangelistář Vratislava II. z 1085, vytvořený pravděpodobně ve skriptoriu…

 • Vyšenskyj

  Vyšenskyj Ivan , asi 1550 - asi 1620, ukr. spisovatel; jeden z nejvýzn. představitelů polemické liter., kritizující…

 • vyšetření

  vyšetření, lék ., psychol . systematický postup následného odhalování anamnestických a diagnostických…

 • vyšetřovací experiment

  vyšetřovací experiment, samostatný vyšetřovací úkon, který je jednou z důl. dílčích kriminalistických metod a…

 • vyšetřovací verze

  vyšetřovací verze, specifický kriminalistický prostředek, který se používá k poznání a dokázání obj. pravdy…

 • vyšetřování

  vyšetřování, forma přípravného trestního řízení; podle čs. práva se vyšetřují trestné činy, o nichž se nekoná…

 • vyšetřovatel

  vyšetřovatel, jeden z orgánů činných v trestním řízení; podle č. trestního řádu v. policie koná vyšetřování…