Abecední rejstřík: vypa…

Hesla 1 - 10 z 10 nalezených

 • výpad

  výpad, způsob vojskového průzkumu prováděný v přímém dotyku s nepřítelem s cílem získat zajatce, dokumenty, vzory…

 • vypadávání vlasů

  vypadávání vlasů, defluvium, effluvium - dynamický proces výměny vlasů závislý na zevních podmínkách a celkovém…

 • výpalky

  výpalky, potravinářství vodnatý zbytek po oddestilování alkoholu ze zkvašených tekutin, zejm. lihovarských,…

 • výpalné

  výpalné, v období pozdního středověku a zač. novověku název pro násilné vymáhání určité fin. sumy nebo jiných…

 • výpar vody

  výpar vody, přestup vodní páry do atmosféry odtrháváním rychle se pohybujících molekul H2O z povrchu vody,…

 • výparník

  výparník a) součást chladicího zařízení, v němž se vypařuje teplem odebíraným okolí kapalné chladivo, které…

 • výparoměr

  výparoměr, evaporimetr, atmometr - přístroj k měření výparu vody (množství vody vypařené do vzduchu za jed. času…

 • vypařování

  vypařování, evaporace - přechod látky ze skupenství kapalného do plynného. V. probíhá za každé teploty a spotřebovává…

 • výpažnice

  výpažnice, pažnice - a) ocelová trouba, která zajišťuje vrt v nesoudržné zemině před zavalením; b) ocelová trouba,…

 • výpažnicová pilota

  výpažnicová pilota, sloup betonovaný do tenké výpažnice, která v zemině zůstává. Výpažnice se do zeminy razí…