Abecední rejstřík: vyso…

Hesla 1 - 30 z 62 nalezených

 • vysocká kultura

  vysocká kultura [podle obce Vysock ve Lvovské oblasti na Ukrajině], archeol. kult. ze st. a počátku ml. doby železné,…

 • Vysockij

  Vysockij Vladimir Semjonovič, 25. 1. 1938 Moskva - 25. 7. 1980 tamtéž, rus. herec a písničkář; 1960-64 člen…

 • Vysočany

  Vysočany, m. část Prahy 3 a 9. Nejprůmyslovější pražská čtvrť. - Starobylá ves písemně doložená od 13.st.;…

 • vysočina odborně

  vysočina, soubor vhloubených a vypuklých geomorfologických jednotek vyvinutých na strukturně tektonické jed. vyššího…

 • Vysočina ve Skotsku

  Vysočina, část Skotska. V.t. Highlands.

 • vysoká atmosféra

  vysoká atmosféra, souhrnný název pro část ovzduší nad mezopauzou, tj. nad 85-90 km, v němž se výrazně projevuje…

 • Vysoká hora

  Vysoká, nejvyšší h. Hostýnsko-vsetínské hornatiny; 1 024 m n.m. Tvořená flyšovými souvrstvími, převážně pískovci;…

 • vysoká kupa

  viz altocumulus

 • Vysoká nad Kysucou

  Vysoká nad Kysucou, obec ve Stredosl. kr., okr. Cadca, mezi Javorníky a Turzovskou vrchovinou, na Kysuci; 3 850 obyv. (1980).…

 • Vysoká nad Uhom

  Vysoká nad Uhom, obec ve Východosl. kr., okr. Michalovce, na levém břehu Uhu; 1 195 obyv. (1980).

 • Vysoká obec

  Vysoká, obec ve Středoč. kr., okr. Mělník, v Dokeské pahorkatině; 735 obyv. (2001) srov. 911 obyv. (1980). Barokní…

 • vysoká pec

  vysoká pec, šachtová pec k výr. surového železa redukcí železných rud. Prac. prostor tvoří šachta kruhového průřezu,…

 • Vysoká porta

  Vysoká porta, Porta - pův. rezidence sultána osmanské říše v Istanbulu,

 • Vysoká pri Morave

  Vysoká pri Morave, obec v Západosl. kr., okr. Bratislava-vidiek, v Záhorské nížině, na terase Moravy; l 945 obyv. (1980).…

 • vysoká sloha

  viz altostratus

 • Vysoká škola báňská

  Vysoká škola báňská, VŠB - Ostrava, vysoká škola tematicky převážně zaměřená na hornictví a hutnictví; zal.…

 • Vysoká škola dopravy a spojov

  Vysoká škola dopravy a spojov, VŠDS - vysoká škola dopravního zaměření v Žilině; zal. 1952. Má 2 fakulty: provozu…

 • Vysoká škola ekonomická v Bratislavě

  Vysoká škola ekonomická, VŠE - vysoká škola ekon. směru se sídlem v Bratislavě; zal. 1953. Má 5 fakult: národohosp.,…

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

  Vysoká škola ekonomická, VŠE - vysoká škola ekon. směru se sídlem v Praze; zal. 1953. Od 90. let 20. st. má 6 fakult…

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích

  Vysoká škola chemicko-technologická, VSCHT - v Pardubicích; zal. 1950. Má obory: chem. technologie kovových a speciálních…

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  Vysoká škola chemicko-technologická, VSCHT - v Praze; vznikla 1952 osamostatněním Vysoké školy chem.-technol. inženýrství…

 • Vysoká škola lesnícka a drevárska

  Vysoká škola lesnícka a drevárska, VSLD - vysoká škola zeměd. směru; zal. 1952 ve Zvolenu. Má 2 fakulty: lesnickou…

 • Vysoká škola múzických umení

  Vysoká škola múzických umení, VSMU - škola pro výchovu um. dorostu v Bratislavě; zal. 1949. Má hud. fakultu a div.…

 • Vysoká škola poľnohospodárska

  Vysoká škola poľnohospodárska, VŠP - vysoká škola zeměd. směru; zal. 1952 v Nitře. Měla (80. léta) 3 fakulty: agronomickou,…

 • Vysoká škola SNB

  Vysoká škola SNB, vysoká škola univ. směru řízená federálním ministerstvem vnitra; zal. 1973. Má dvě fakulty v…

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická

  Vysoká škola strojní a elektrotechnická, VŠSE - Plzeň, býv. vysoká škola tech. směru; založená 1949. Od 28. 9.…

 • Vysoká škola strojní a textilní

  Vysoká škola strojní a textilní, VŠST - Liberec, býv. vysoká škola tematicky převážně zaměřená na textilní…

 • Vysoká škola technická

  Vysoká škola technická, VŠT - Košice, vysoká škola tech. směru; založená 1952. Má pět fakult: hornickou, hutnickou,…

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová

  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; zal. 1885 jako Uměleckoprůmyslová škola, od 1946 státní instituce (VSUP)…

 • Vysoká škola veterinární

  Vysoká škola veterinární, VŠV - zal. 1918 v Brně. Vychovává veter. lékaře v oborech: všeob. veter. lék., veter.…