Abecední rejstřík: wü…

Hesla 1 - 30 z 40 nalezených

 • Wu Čchi

  Wu Čchi, †381 př.n.l., úředník z čín. státu Wej; organizoval reformy ve státě Čchu (výnosy omezující moc rodové…

 • Wu Chien-Shiung

  Wu Chien-Shiung, 31. 5. 1913 (někdy 29. 5. 1912) Šanghaj - 16. 2. 1997 New York, amer. fyzička čín. pův.; členka Nár.…

 • Wu-chan

  Wu-chan, provinční m. v Číně v Čhu-peji, na řece Jang-c,-ťiang; 4,00 mil. obyv. (1980). Obch. a prům. středisko rozsáhlé…

 • Wu-chu

  Wu-chu, přístavní město v Cíně v provincii An-chuej, na Jang-c,-ťiangu; 300 000 obyvatel (1970). Prům. stroj., chem.,…

 • Wu-lu-mu-čchi

  viz Urumči

 • Wu-si

  Wu-si, m. v Cíně v provinctt Ťiang-su, na Velkém průplavu; 900 000 obyv. (1970). Prům. stroj., potr., text. (hedvábí),…

 • Wu-su-li-ťiang

  viz Ussuri

 • Wu-ti

  Wu-ti, 157-87 př.n.l., čín. císař dyn. Chan od 140; obnovil strukturu řízení státu se silnou centrální mocí a obrovským…

 • Wu-ťing

  Wu-ťing, Pět kanonických knih, Pět klasiků - nejst. písemné památky Číny; knihy jsou hl. spisy konfuciánské tradice,…

 • wu-wei

  wu-wei [čín.], pasívní aktivita, spočinutí v ne-akci či ve spontánní akci, ,,nejednání" - ústřední pojem taoistické…

 • Wuchereria bancrofti

  Wuchereria bancrofti [-ré- -kroftý], vlasovec mízní - cizopasný červ z čeledi Filariidae. Žije v lymfatické…

 • wulfenit

  wulfenit [-ny-], žlutoba - žlutý, hnědý, někdy oranžově červený čtverečný nerost, molybdenan olovnatý;…

 • Wulff

  Wulff Hilmar , *5. 3. 1908, dán. prozaik; autodidakt. Autor real. románů o životě dělníků a rybářů (trilogie,…

 • Wulffova síť

  Wulffova síť [podle G. V. Vulfa], projekce rovnoběžek a poledníků koule na rovinu proloženou některým poledníkem;…

 • Wulfila

  Wulfila, Ulfilas - kolem 310-383, gótský kř. misionář; autor prvního germ. lit. textu (překladu bible do vizigótštiny).…

 • wumera

  wumera [austr. jaz.], atlatl - vrhač oštěpu; rovná tyč nebo tenké prkénko s krátkým výstupkem na konci, o nějž…

 • Wundt Max

  Wundt Max, 29. 1. 1879 - 31. 10. 1963, něm. ideal. filozof a historik filozofie novokantovského zaměření; profesor…

 • Wundt Wilhelm

  Wundt Wilhelm, 18. 6. 1832 - 31. 8. 1920, něm. lékař, psycholog a ideal. filozof; prof. univ. v Zurichu a Lipsku;…

 • Wünsch

  Wünsch [vinš] Karel , *29. 3. 1932, č. sklář. výtvarník; žák J. Kaplického. Pův. se věnoval návrhům užitkového…

 • Wünsche

  Wünsche [vinše] Vilém, 1. 12. 1900 - 3. 5. 1984, č. malíř a grafik; žák M. Švabinského. Mal. dílo bylo ovlivněno…

 • Wunstorf

  Wunstorf, m. v SRN v Dolním Sasku; 37 500 obyv. (1985). Prům. potr., stav. hmot. Žel. křižovatka.

 • Wuolijokiová

  Wuolijokiová Hella Maria , 22. 7. 1886 až 2. 2. 1954, vl.jm. Juhani Tervapää, pokroková finská dramatička. Bojovala…

 • Wuppertal

  Wuppertal [-tál], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku, na řece Wupperu; 378 100 obyv. (1985). W. vznikl 1929 spojením…

 • Würbs

  Würbs [vi-] Karel , 11. 8. 1807 - 6. 7. 1876, č. malíř, kreslíř a rytec; autor romant. krajin a topograficky přesných…

 • würm

  würm [vi-, podle ř. Würm v Alpách], geol . poslední glaciál v soustavě alpského zalednění. Člení se na tři…

 • Wurmser André

  Wurmser [vir-] André , 27. 4. 1899 až 7. 4. 1984, fr. spisovatel a lit. kritik; dlouholetý spoluprac. l 'Humanité

 • Wurmser Mikuláš

  Wurmser Mikuláš , dvorský malíř Karla IV., pův. ze Strasburku, doložený v pramenech mezi lety 1357-60. Předpokládá…

 • Würselen

  Würselen [virze-], město v Německu v Sev. Porýnsku-Vestfálsku, něm. Nordrhein-Westfalen; 37 045 obyv. (2004 úřední…

 • Wuršer

  Wuršer Vladimír , 6. 11. 1888 - 6. 2. 1942, č. operní pěvec (tenor), dirigent a režisér; 1920-26 člen ND, 1926-40…

 • Württemberger Hof

  Württemberger Hof [vi-], frakce frankfurtského Nár. shromážděn1 1848-49, sdružující liberály ze záp. a již. Německa.…