Abecední rejstřík: wm…

Hesla 1 - 2 z 2 nalezených

  • wml

    wml, zkratka z angl. wireless mark up language, značkovací počítačový jazyk odovzený z XML, pomocí něhož je…

  • WMO

    WMO, mez. zkratka pro World Meteorological Organization, Světovou meteorologickou organizaci.