Abecední rejstřík: x…

Hesla 31 - 60 z 84 nalezených

 • xenogenní

  xenogenní, st. ozn. heterologní - x. vztah, rozdíl mezi jedinci různých druhů, např. člověk - pes, myš - potkan.

 • Xenokrates

  Xenokrates z Chalkedonu, †314 př.n.l., 338-314 scholarcha platónské Akademie po Speusippově smrti. Snažil se o systematizaci…

 • xenomorf

  xenomorf, [řec.] fiktivní organismus mimozemského původu, který ke svému rozmnožování využívá hostitele (parazitická…

 • xenon

  xenon [řec.], Xe, chem. prvek VIII. B skupiny periodické soustavy, at. číslo 54, relat. at. hm. 131,29, chem. netečný…

 • xenoparazit

  xenoparazit, cizopasník vyskytující se v neobvyklém hostiteli, např. zvířecí motolice u člověka. Termín zavedl rus.…

 • Xenopulos

  Xenopulos Grigoris , 9. 12. 1867 - 14. 1. 1951, řecký romanopisec a dramatik, člen Athénské akademie (1932); zakl.…

 • xenotest

  xenotest a) metoda stanovení stálosti barev na světle; b) ozařovací přístroj imitující denní světlo pro stanovení…

 • Xenusion

  Xenusion [-úzi-], rod vymřelých mořských bezobratlých živočichů; pačlenovec s protaženým tělem a s párem zaoblených…

 • xero-

  xero- [řec.], první část složených slov značící sucho-, suchý (xerofilní).

 • xerofilní

  xerofilní, suchomilný - přizpůsobený k životu v suchém prostředí, např. x. organismus - stepní trávy, sukulentní…

 • xerofyty

  xerofyty, ekol . typ rostlin přizpůsobený fyziol. a morfologickými vlastnostmi růstu a rozmnožování na suchých…

 • xerografie

  viz elektrografie

 • xerokarp

  xerokarp, xerocarpium - suché, tenké a pružné oplodí tvořené vrstvami sklerenchymu, kolenchymu nebo prozenchymu,…

 • xerokopie

  xerokopie, běžně čitelná papírová kopie předlohy získaná elektrografickým kopírovacím způsobem.

 • xeromorfóza

  xeromorfóza, růstová forma rostlin nebo tvarová odchylka orgánů rostlin přizpůsobená vlivu suchého prostředí.

 • xerorendzina

  xerorendzina, světlešedý půdní subtyp se silně vápnitým humózním horizontem, který pozvolna přechází do karbonátového…

 • Xerxes arménský

  Xerxes, král v západní Arménii; 212 př.n.l. dobyl Antiochos III. jeho sídlo (hrad Arsamosata), donutil ho platit tribut…

 • Xerxes I.

  Xerxes I., 484 - 465 př.n.l., achajmenovský vládce, nástupce Dareia I.; potlačil povstání v Egyptě, podnikl tažení…

 • Xerxes III.

  Xerxes III., syn Artaxerxa I., na konci 424 př.n.l. po smrti rodičů prohlášen perským velkokrálem, ale po 45 dnech ho…

 • xifofora

  viz plata

 • XII. makroalgonkinské

  XII. makroalgonkinské jazyky l) algonkinská rodina: abnaki, arapaho, atsina, čejenština, černonožský jaz., delaware,…

 • XIII. na-dené

  XIII. na-dené l) athabaská rodina: ahtena, čipevaj, íngalik, kojukon, sarsí, sekani, tanaina, applegate . častakosta

 • Xingu

  Xingu [šin-], ř. v Brazílii; pravostranný přítok Amazonky, dlouhý 1 980 km, povodí 513 000 km2, střední průtok…

 • Xiuové

  Xiuové [šiu-], mayský panovnický rod sídlící v 16.st. v m. Maní; jejich bývalým hl.m. byl Uxmal (opuštěn v pol.…

 • XIV. makrosiu

  XIV. makrosiu l) rodina siu (sioux): biloxi . quapaw , tutelo . winnebago , iowa , kansa

 • XIX. severoamer. indiánské jazyky a rodiny nejisté příslušnosti

  XIX. severoamer. indiánské jazyky a rodiny nejisté příslušnosti l ) rodina juki 2) rodina čimakum 33) rodina sališ…

 • xoanon

  xoanon [řec.], archaická kultovní soška božstva, zpravidla dřevěná (pův. kůl) nebo kamenná. Xoana zachovávala přísnou…

 • Xochicalco

  Xochicalco [šočikalko], pozůstatky předkolumbovského m. v Mexiku (asi 40 km od m. Cuernavaca, stát Morelos); osídleno…

 • Xuan-Dieu

  Xuan-Dieu [su-], *2. 2. 1917, vietnamský básník. Zasloužil se o vznik moderní vietnamské poezie, nové formou i obsahem.…

 • XV. hoka

  XV. hoka l) rodina juma 2) rodina pomo 3) rodina palaihnihan 4) rodina šasta 5) rodina jana 6) rodina salina 7) rodina čumaš…