Abecední rejstřík: xen…

Hesla 1 - 21 z 21 nalezených

 • Xenacanthus

  Xenacanthus [-ka-tu-, řec.], Pleuracanthus - rod vymřelých sladkovodních žraloků. Na zadní části hlavy měli…

 • Xenakis

  Xenakis Ianis, též Iannis - 29. 5. 1922 - 4. 2. 2001, řec. skladatel a architekt; 1947 odešel do Paříže, získal…

 • xenie

  xenie [ksény-, řec.] 1. genet . vliv otcovského genotypu na fenotyp semen u rostlin, tj. útvarů vytvářejících…

 • xeno-

  xeno- [řec.], první část složených slov značící cizí, týkající se cizince, hosta (xenofobie, odpor ke všemu cizímu).…

 • xenobiochemie

  xenobiochemie, vědní obor zabývající se přeměnami látek organismu cizích za účasti působení biol. systémů.

 • xenobiotika

  xenobiotika [-ty-], látky tělu cizí, které organismus nesyntetizuje, nejsou pro jeho metabolismus nezbytné a nejsou běžnými…

 • xenobióza

  xenobióza, spolužití dvou druhů mravenců, z nichž jeden je hostem v mraveništi druhého; tam nachází ochranu i podmínky…

 • xenodiagnostika

  xenodiagnostika [-dy-ty-], nepřímá metoda průkazu původce onemocnění člověka v krevsajícím členovci - pře našeči.…

 • xenoekie

  xenoekie [-o-e-, řec.], ekol . náhodný výskyt organismů ve zcela jiném prostředí, než v jakém normálně žijí.…

 • Xenofanés

  Xenofanés, asi 565 - asi 470 př.n.l., řec. básník - rapsód a potulný filozof; pocházel z maloas. Kolofónu, svůj domov…

 • xenofobie

  xenofobie, odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu; strach před ním. V.t. xenofobní.

 • xenofobní

  xenofobní [řec.], 1. ekol. býložravý živočich, který se živí výhradně rostlinami domácího pův.…

 • Xenofón

  Xenofón, asi 430 - po 355 př.n.l., řec. vojevůdce, historik a spisovatel; žák Sokratův. Učastnil se perského tažení…

 • xenogenní

  xenogenní, st. ozn. heterologní - x. vztah, rozdíl mezi jedinci různých druhů, např. člověk - pes, myš - potkan.

 • Xenokrates

  Xenokrates z Chalkedonu, †314 př.n.l., 338-314 scholarcha platónské Akademie po Speusippově smrti. Snažil se o systematizaci…

 • xenomorf

  xenomorf, [řec.] fiktivní organismus mimozemského původu, který ke svému rozmnožování využívá hostitele (parazitická…

 • xenon

  xenon [řec.], Xe, chem. prvek VIII. B skupiny periodické soustavy, at. číslo 54, relat. at. hm. 131,29, chem. netečný…

 • xenoparazit

  xenoparazit, cizopasník vyskytující se v neobvyklém hostiteli, např. zvířecí motolice u člověka. Termín zavedl rus.…

 • Xenopulos

  Xenopulos Grigoris , 9. 12. 1867 - 14. 1. 1951, řecký romanopisec a dramatik, člen Athénské akademie (1932); zakl.…

 • xenotest

  xenotest a) metoda stanovení stálosti barev na světle; b) ozařovací přístroj imitující denní světlo pro stanovení…

 • Xenusion

  Xenusion [-úzi-], rod vymřelých mořských bezobratlých živočichů; pačlenovec s protaženým tělem a s párem zaoblených…