Abecední rejstřík: xer…

Hesla 1 - 11 z 11 nalezených

 • xero-

  xero- [řec.], první část složených slov značící sucho-, suchý (xerofilní).

 • xerofilní

  xerofilní, suchomilný - přizpůsobený k životu v suchém prostředí, např. x. organismus - stepní trávy, sukulentní…

 • xerofyty

  xerofyty, ekol . typ rostlin přizpůsobený fyziol. a morfologickými vlastnostmi růstu a rozmnožování na suchých…

 • xerografie

  viz elektrografie

 • xerokarp

  xerokarp, xerocarpium - suché, tenké a pružné oplodí tvořené vrstvami sklerenchymu, kolenchymu nebo prozenchymu,…

 • xerokopie

  xerokopie, běžně čitelná papírová kopie předlohy získaná elektrografickým kopírovacím způsobem.

 • xeromorfóza

  xeromorfóza, růstová forma rostlin nebo tvarová odchylka orgánů rostlin přizpůsobená vlivu suchého prostředí.

 • xerorendzina

  xerorendzina, světlešedý půdní subtyp se silně vápnitým humózním horizontem, který pozvolna přechází do karbonátového…

 • Xerxes arménský

  Xerxes, král v západní Arménii; 212 př.n.l. dobyl Antiochos III. jeho sídlo (hrad Arsamosata), donutil ho platit tribut…

 • Xerxes I.

  Xerxes I., 484 - 465 př.n.l., achajmenovský vládce, nástupce Dareia I.; potlačil povstání v Egyptě, podnikl tažení…

 • Xerxes III.

  Xerxes III., syn Artaxerxa I., na konci 424 př.n.l. po smrti rodičů prohlášen perským velkokrálem, ale po 45 dnech ho…