Abecední rejstřík: da…

Hesla 1 - 30 z 546 nalezených

 • da

  da, fyz. zn. pro předponu deka-.

 • da capo

  da capo [ká-, it.], hud. od začátku, opakovat.

 • Da Costa

  Da Costa [ko-] Uriel, asi 1585 - duben 1640, žid. myslitel port. pův.; racionalísta. Vychován jako katolík, později…

 • Da Ponte

  Da Ponte Lorenzo . 10. 3. 1749-17. 8. 1838, it. prozaik a libretista; napsal přes 30 operních libret, z nichž ho…

 • Da Porto

  Da Porto Luigi . 10. 8. 1485 - 10. 5. 1529, it. prozaik a básník. Působil jako velitel u benátské voj. jízdy,…

 • Da Verona

  Da Verona Guido, 7. 9. 1881 - 5. 4. 1939, it. prozaik a básník. Ovlivněn D,Annunziem napsal řadu čtenářsky úspěšných…

 • ďábel diabolos satan

  ďábel [řec. diabolos, hebr. satan], pomlouvač, odpůrce, žalobce, nepřítel, svůdce; a) v právní praxi Izraele starozákonní…

 • ďábel vačnatec

  ďábel [řec.], též Tasmánský ďábel - Sarcophilus - rod vačnatých savců z čeledi kunovcovitých. Jediný…

 • Ďábelské ostrovy

  Ďábelské ostrovy, označení pro skupinu tří fr. ostrovů zvaných Iles du Salut, 10 km před pobřežím Fr. Guayany,…

 • dabér

  dabér, osoba, která namlouvá (dabuje) původního herce ze zahraničního filmu nebo pořadu do jazyka dané země.

 • dabing

  dabing [angl.], převedení mluveného textu filmu do jiného jaz. Pův. dialog je při překladu upravován tak, aby se zachoval…

 • dabingové studio

  dabingové studio, samostatné studio nebo zvukové oddělení film. studia specializované na dabing zahr. filmů. Jeho součástí…

 • Dabit

  Dabit [-bi] Eugène, 21. 9. 1898 - 23. 8. 1936, fr. spisovatel. V tvorbě vyšel z idejí populismu (L 'Hôtel du…

 • Ďáblice

  Ďáblice, m. část Prahy 8; část připojena 1961, část 1968. Moderní bytová výstavba. Ustřední pražský hřbitov.…

 • ďáblík

  ďáblík, Calla - rod jednoděložných rostlin z čeledi áronovitých. Jediný druh, ď. bahenní, Calla palustris,

 • dabovat

  dabovat, přemlouvat, nahrazovat, původní filmový text zvukovým záznamem v řeči dané země.

 • Dąbrowa Górnicza

  Dąbrowa Górnicza [domb- gurňiča], m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice; 141 600 obyv. (1983). Prům. těžební (kamenné…

 • Dąbrowská

  Dąbrowská [domb-] Maria, 6. 10. l 889 až 19. 5. 1965, pol. prozaička a publicistka; hl. představitelka krit. real.…

 • Dąbrowski

  Dąbrowski [domb-] Jan Henryk, 2. nebo 29. 8. 1755 - 6. 6. 1818, pol. gen.; účastnil se Kosciuszkova povstání. 1797…

 • dac

  dac [podle řím. Dacia], dák - stratigraf. st. stupeň pliocénu centrální Paratethydy ve stř. Evropě, zavedený 1907.…

 • dacia

  dacia, rumunský osobní automobil.

 • Dácie

  viz Dákie

 • dacit

  dacit [lat.], sopečná hornina odpovídající křemennému dioritu. Vyskytuje se spolu s andezity a ryolíty, např. v Karpatech.…

 • Dacke

  Dacke [dake] Nils, †1543 (zabit), vůdce švéd. selského povstání proti Gustavu I. Vasovi. Po počátečních…

 • dácké výtvarné umění

  viz trácké výtvarné umění

 • Dacko

  Dacko [-ko] David, *24. 3. 1930, středoafr. politik; 1958-59 min. vnitra a 1959-60 předseda auton. vlády, 1960-66…

 • dacron

  dacron [dak-], polyesterová vlákna vyráběná ve tvaru hedvábí, stříže, kabílku, kabelu. Používají se většinou…

 • Dačice

  Dačice, m. v Jihoč. kr., okr. Jindřichův Hradec, v Dačické kotlině na Mor. Dyji; 7 991 obyv. (2001) srov. 7 443 obyv.…

 • Dačická kotlina

  Dačická kotlina, geomorfologický podcelek Křižanovské vrchoviny v ČR; nejvyšší Ivanův kopec, 645 m n.m. Sníženina…

 • Dačický z Heslova

  Dačický z Heslova Mikuláš, 23. 12. 1555 - 25. 9. 1626, č. renes. sat. básník, utrakvista, kronikář Kutné Hory…