Abecední rejstřík: dy…

Hesla 1 - 30 z 114 nalezených

 • Dy

  Dy, chem. značka dysprosia.

 • dyáda

  dyáda [řec.], sociálně psychol. a sociol. termín ozn. interpersonální vztah mezi dvěma osobami. Dyadické relace, např.…

 • Dyba

  Dyba Karel, *1940, č. politik a ekonom. 1972-84 vědecký pracovník Ekonomického ústavu Československé akademie…

 • Dybenko

  Dybenko Pavel Jefimovič, 28.2. 1889 - 29.7. 1938, rus. sov. voj. činitel; člen VKS(b) od 1912. Účastník VŘSR,…

 • Dyck

  Dyck [dejk] Anthonis van, 22. 3. 1599 až 9. 12. 1641, vlámský malíř; Rubensův žák činný mj. v Itálii a Anglii.…

 • dyftýn

  dyftýn [fr.], bavlněná, na líci počesaná tkanina, napodobující samet. Užívá se např. k výr. sport. oděvů. Hrubší…

 • Dygasinski

  Dygasinski [-šiň-] Adolf, 7. 3. 1839 až 3. 6. 1902, pol. prozaik, publicista a pedagog; zakl. pol. naturalismu. Autor…

 • Dygat

  Dygat Stanisław, 5. 12. 1914 - 29. 1. 1978, pol. prozaik a fejetonista. Autor románů (Jezero Bodamské, Cesta

 • dýha

  dýha (nesprávně furnýr), tenká deska dřeva tloušťky 0,2 až l,5 mm, získaná krájením nebo loupáním zvláštními…

 • dýhování

  dýhování, prac. operace, při které se na laťové, pilinové nebo třískové desky nalepuje dýha při určité teplotě…

 • dýchací cesty

  dýchací cesty, u člověka a savců systém dutin a trubic vedoucích plyny ze zevního prostředí do dýchacích částí…

 • dýchací orgány

  dýchací orgány, orgány zajišťující výměnu plynů mezi organismem a prostředím; při výměně získávají kyslík…

 • dýchací pohyby

  dýchací pohyby, pohyby, které umožňují výměnu plynů (O2 a CO2) mezi organismem a prostředím. U obratlovců…

 • dýchací přístroj

  dýchací přístroj, zařízení umožňující člověku pobyt a práci v nedýchatelném prostředí. Dělí se na d. p.…

 • dýchání

  dýchání, respirace lat. respiratio - sled vzájemně na sebe navazujících disimilačních reakcí, kterými organismy…

 • dýchavičnost

  dýchavičnost, dušnost, - veter . lék . chronické, většinou bezhorečnaté onemocnění plic koní, různé…

 • Dychsu

  Dychsu, údolní ledovec na sev. svahu Hlavního kavkazského hřebenu v masívu Šchary; 40,7 km2, délka splazu 13…

 • dychtivost

  dychtivost, nedočkavost, touha (se do něčeho pustit). Odtud příd. jm. dychtivý - např. dychtivá osoba a přísl. dychtivě…

 • Dyjákovice

  Dyjákovice, zeměd. obec v Jihomor. kr., okr. Znojmo; 834 obyv. (2001) srov. 916 obyv. (1980).

 • Dyje

  Dyje, tok na již. Moravě (JV ČR) a v S Rakousku

 • Dyjsko-moravská niva

  Dyjsko-moravská niva, geomorfologický podcelek v jv. ČR v Dolnomoravském úvalu. Rovinaté území protékané Moravou…

 • Dyjsko-svratecká niva

  Dyjsko-svratecká niva, geomorfologický podcelek v jv. ČR v Dyjsko-svrateckém úvalu. Nížinná rovina, tvořená pleistocenními…

 • Dyjsko-svratecký úval

  Dyjsko-svratecký úval, geomorfologický celek v jv. části ČR v oblasti Záp. Vněkarpatských sníženin; nejvyšší…

 • Dyk František

  Dyk František, 9.5. 1902 - 7.6. 1974, č. dirigent; dirigoval rozhlasové orch. v Bratislavě (1929-39) a v Praze (od…

 • Dyk Václav

  Dyk Václav, 27.2. 1912 - 5.11. 1995, č. ichtyolog a parazitolog; prof. Vysoké školy veter. v Brně. Studuje hl.…

 • Dyk Viktor

  Dyk Viktor, 31. 12. 1877 Pšovka u Mělníka - 14. 5. 1931 Lopud (ostrov nedaleko Dubrovníka), Chorvatsko, č. básník,…

 • dýka

  dýka [lat.], krátká bodná zbraň. Patří vývojově k nejst. zbraním vůbec. Kovová d. se skládá z oboustranné broušené…

 • Dylan Bob

  Dylan [-len] Bob, *24. 5. 1941 Duluth, Minnesota, USA - vl.jm. Robert Allen Zimmermann, amer. zpěvák a kytarista;…

 • Dyleň

  Dyleň, h. v ČR na S Českého lesa záp. od Mariánských Lázní, 940 m n.m. Rozsáhlý zalesněný příčný strukturní…

 • Dylik

  Dylik Jan . 19. 6. 1905-7. 6. 1973, pol. geograf; prof. univ. v Lodži. Zabýval se hl. periglaciální geomorfologií.…