Abecední rejstřík: ir…

Hesla 1 - 30 z 91 nalezených

 • Ir

  Ir, chem. značka iridia.

 • ir-

  viz in-

 • IRA diagram

  IRA diagram, TTT diagram, S-křivka - diagram izotermického rozpadu austenitu; znázorňuje doby rozpadu austenitu za izotermických…

 • iracionalismus

  iracionalismus [-iz-, lat.], směry ve filoz., které prohlašují racionální myšlení a věd. poznání za neschopné pochopit…

 • iracionální číslo

  iracionální číslo, reálné číslo, které nelze vyjádřit podílem dvou celých čísel. I. č. se dělí na algebraická…

 • irácká arabská literatura

  irácká arabská literatura, začala se obrozovat koncem 19.st. Tradiční poezie se vyvíjela v dílech az-Zahávího (1863-1936)…

 • irácká kinematografie

  irácká kinematografie, první hrané filmy, podobné oblíbeným eg. melodramům, vznikly až koncem 40.let a neměly jiné…

 • Iráčané

  Iráčané, obyvatelé lráku (asi 14 mil. osob), většinou Arabové (asi 80 % obyv.), dále Kurdové, Turci, Turkmeni aj.…

 • iradiace

  iradiace [-dy-, lat.], irradiatio - 1. fyziol . nervový proces, při kterém se vzruch z podrážděných nervových…

 • Irádž Mírzá

  Irádž Mírzá, 1874-1926, perský básník; činný ve dvorských a státních službách. V perské poezii zaujal význ.…

 • Irák země

  Irák, Irácká republika, arabsky Al-Džumhúrija al-Irákíja, kurdsky Džumhuríja Irákí - stát v jz. Asii v povodí…

 • Írán země

  Írán, Íránská islámská republika, persky Džomhúrije Islámije Írán - stát v jihozápadní Asii mezi Kaspickým…

 • Iránci

  Iránci, souhrnné ozn. pro obyv. lránu (asi 40 mil. osob), které tvoří hl. Peršané (asi 50 % obyv.), Kurdové, Balúčové,…

 • íránistika

  íránistika [-ny-ty-], soubor vědních disciplín o jaz.. liter. a kultuře lránců.

 • íránská kinematografie

  íránská kinematografie, její začátky spadají do počátku 20.st., ale plynulá výroba do 2.svět. války prakticky…

 • Iránská vysočina

  Iránská vysočina, v jz. Asii v Íránu, Af. ghánistánu a Pákistánu; 2,7 mil. km2, stř. výška l 300 m n.m.…

 • íránské jazyky

  íránské jazyky, indoevr. jazyková větev o dvou skupinách : a) záp. (perština s třemi vývojovými stupni. kurdština,…

 • íránské výtvarné umění

  íránské výtvarné umění, od 5.tis. př.n.l. neolitické kult. s tzv. pestrou keramikou,později drobné terakotové figurky,…

 • íránsko-turecké války

  íránsko-turecké války, feud. konflikty mezi osmanskou říší a sáfijovským lránem v 16.-18.st. Zahájeny ve znamení…

 • Irapuato

  Irapuato, m. v Mexiku v členském státě Guanajuato v Záp. Sierra Madre, l 800 m n.m.; 161 000 obyv. (1979). Středisko…

 • Iravadi oblast

  Iravadi, oblast v Barmě u Bengálského zálivu a u Andamanského moře; 35 139 km2, 5,0 mil. obyv. (1983), adm. středisko…

 • Iravadi řeka

  Iravadi [-vády], ř. v Barmě; dlouhá 2 150 km, povodí 430 000 km2. Má dvě zdrojnice (Mali, Nmai), ústí deltou…

 • Irazú

  Irazú [-su], činná sopka v Kostarice, 3 432 m n.m. Poslední výbuch 1963. Jediné místo na severoamer. kontinentě, odkud…

 • Irbíd

  Irbíd, lrbid - město v severním Jordánsku; 140 000 obyv. (1977). Prům. potravinářský, stavebních hmot. Dopravní křižovatka.…

 • irbis

  irbis [rus.< eg.], levhart sněžný, Uncia uncia - velká šelma z čeledi kočkovitých, viz obr. Tělo má porostlé…

 • IrDA

  IrDA, technologie pro bezdrátové infračervené spojení dvou stejně vybavených přístrojů, např. propojení mobilu…

 • ireální

  ireální [lat.], neexistující ve skutečnosti, neodpovídající skutečnosti; ideální v protikladu k reálnému. ldeal.…

 • iredentismus

  iredentismus [-tyz-, it.], nacionalistické hnutí usilující o .spojení území obývaného národnostní menšinou se sousední…

 • Iredynski

  Iredynski [-dyň-] Ireneusz , *4. 6. 1939, pol. prozaik, dramatik a básník. Pro dílo je charakteristické buřičství,…

 • iregulární číslo

  iregulární číslo, nekonečné kardinální číslo m , které je součtem méně než m kardinálních čísel…