Abecední rejstřík: ji…

Hesla 1 - 30 z 283 nalezených

 • JI

  JI, Jihlava.

 • jícen

  jícen, 1. anat. oesophagus - přední trubicovitá část trávicí soustavy bezobratlých živočichů, navazující…

 • Jičín město

  Jičín, okr. m. v Královéhradeckém kr., v Jičínské pahorkatině na Cidlině; 16 680 obyv. (2001). Tur. středisko -…

 • Jičín okres

  Jičín, okr. v Královéhradeckém kr.; 886 km2, 80 076 obyv. (1985), 90 obyv./km2, okr. m. Jičín. Má (2001)…

 • Jičínská kotlina

  Jičínská kotlina, geomorfologický okrsek v ČR ve středu Jičínské pahorkatiny. Strukturně denudační sníženina…

 • Jičínská pahorkatina

  Jičínská pahorkatina, geomorfologický celek v ČR na V Severočeské tabule; nejvyšší Sokol, 562 m n.m. Členitá pahorkatina.…

 • Jičínský Jaroslav

  Jičínský Jaroslav , 9. 4. 1870 - 2. 5. 1959, č. technik; prof. Vysoké školy báňské v Příbrami. Pracoval v…

 • Jičínský Karel

  Jičínský Karel , 20. 2. 1885 - 8. 11. 1962, č. herec, režisér a div. ředitel; 1917-19 člen Městského div.…

 • Jičínský Vilém

  Jičínský Vilém, 26. 8. 1832 - 9. 10. 1902, č. technik; odborník v uhelném hor. Autor řady příruček. 1886…

 • Jidáš

  Jidáš, č. veršovaná skladba z počátku 14.st., zpracovávající apokryfní legendu. Zachována ve zlomcích (asi 280…

 • Jiddhafs

  Jiddhafs [džid-], m. v Bahrajnu; 11 100 obyv. (197l). Zeměd. středisko.

 • jídelní vůz

  jídelní vůz, žel . dop . vůz zařízený a vybavený pro zabezpečení cestujících jídlem a nápoji.…

 • jidiš

  jidiš, [-dyš, něm.] též jiddisch či yiddish - jazyk Židů ve vých. Evropě a USA. Má něm. základ s hebrejskými…

 • Jie Tching

  Jie Tching, 1896-1946, čín. voj. a polit. činitel; za čín.-jap. války 1937-45 velitel Nové 4. armády, která operovala…

 • Jie-lii Ta-š'

  Jie-lii Ta-š' [li], 1087-1143, kitanský princ; zakl. karakitanské říše, gürchán 1124-43. Před blížící se porážkou…

 • jih

  jih [lat. meridies - odtud meridionální, polední, jižní]; jeden ze čtyř hl. bodů obzorníku, jehož astr. azimut je…

 • Jihlava město

  Jihlava, okr. m. v kr. Vysočina, na Českomoravské vrchovině na Jihlavě; 52 751 obyv. (2001) srov. 53 074 obyv. (1985).…

 • Jihlava okres

  Jihlava, okr. v kr. Vysočina, 1 180 km2, 108 362 obyv. (1985), 92 obyv./km2, okr. m. Jihlava. Měl (2001) 121…

 • Jihlava řeka

  Jihlava, tok v ČR; pravostranný přítok Svratky nedaleko jejího zaústění do Dyje; dlouhý 183,2 km, povodí 3 l 17 km2,…

 • jihlavské horní právo

  jihlavské horní právo, soubor práv. zásad připojených k tzv. zakládací listině Jihlavy údajně z 1249. Od poslední…

 • Jihlavské vrchy

  Jihlavské vrchy, geomorfologický podcelek v ČR v Javořické vrchovině; nejvyšší Javořice, 837 m n.m. Členitá vrchovina.…

 • Jihlavsko-sázavská brázda

  Jihlavsko-sázavská brázda, geomorfologický podcelek ve stř. ČR v Hornosázavské pahorkatině; nejvyšší Kázek, 567…

 • jihlavský

  jihlavský sjezd, shromáždění č. stavů 5. 6. - 14. 8. 1436, na němž byl Zikmund Lucemburský přijat za č. krále…

 • jihoafrická literatura

  jihoafrická literatura, již od meziválečného období se zabývá převážně mezirasovými vztahy; jaz. složitá - vedle…

 • Jihoafrická republika dějiny

  Jihoafrická republika - dějiny Pův. obyv. již. Afriky byli Sanové, Khoinové a bantuské kmeny. Od pol. 17.st. se v Kapsku…

 • Jihoafrická republika stát

  Jihoafrická republika, JAR též J.A.R. - afrikánsky Republiek van Suid-Afrika, anglicky Republic of South Africa - stát…

 • Jihoafrická unie

  Jihoafrická unie, JAU - brit. dominium v již. Africe 1910-61, tvořené provinciemi Kapská kolonie, Natal, Transvaal a Oranžský…

 • Jihočeské divadlo

  Jihočeské divadlo, č. div. v Ceských Budějovicích; má činoherní, operní a baletní soubor. V letních měsících…

 • Jihočeské nakladatelství

  Jihočeské nakladatelství, nakl. Jihoč. KNV v Č. Budějovicích; navázalo na nakl. Růže, pod tímto názvem od 1971.…

 • Jihočeské pánve

  Jihočeské pánve, geomorfologická oblast v ČR na JZ Česko-moravské subprovincie; nejvyšší Baba, 583 m n.m. Tektonické…