Abecední rejstřík: ju…

Hesla 1 - 30 z 216 nalezených

 • [ji], Ta Jü, podle tradic vládl 2205-2198 př.n.l., legendární čínský vládce; zakl. pololegendární dyn. Sia.…

 • Jü-men

  Jü-men [ji-], město v Číně v Kan-su, 1 500 m n.m.; 100 000 obyv. (1965). Průmysl těžební (ropa). Ropovod (882 km)…

 • Juan Carlos

  Juan Carlos l.[chu- k-], *5. l . 1938, od 1975 špan. král; vnuk Alfonse X I I I. Od 1960 pretendent trůnu, 1969 zvolen za…

 • Jüan Cen

  Jüan Cen [ji-], 779-83l, čínský básník a prozaik; člen císařské akad. (819). Proslavil se novelou Chuej čen ťi

 • Juan d'Austria

  Juan d'Austria (de Austria ) Don. 24. 2. 1545 - 1. 10. 1578, špan. vojevůdce, nemanželský syn císaře Karla V. 1569-70…

 • Jüan dynastie

  Jüan, Ta Jüan 1271-1368 mongolská dynastie v Číně vládnoucí…

 • Juan Fernández

  Juan Fernández [chuan -nandes], tři sopečné ostrovy v Tichém oceánu, asi 650 km záp. od Již. Ameriky; 185 km2.…

 • Juan Manuel

  Juan [chu-] Manuel , 5. 5. 1282 - asi 1349, špan. spisovatel. Synovec Alfonse X., válečník a politik. Autor didaktických…

 • Jüan Mej

  Jüan Mej [ji-], 1716-1797, čín. básník, lit. teoretik a kritik. Autor novel, básní a spisů se širokou tematikou (Siao

 • juan měna

  juan, měna v Číně - Čínské lidová republika - ČLR; 1 juan = 10 ťiao = 100 fenů. V. t. Čína stát.

 • Jüan Š'-kchaj

  Jüan Š'-kchaj [ji-], 16.9. 1859 - 6.6. 1916, čín. vojenský a politický činitel. 1899-1901…

 • Jüan Šou-pching

  Jüan Šou-pching [ji-], 1633-1690, vl.jm. Ke, druhým jm. Šou-pching, čín. malíř; představitel žánru květin, ptáků…

 • Jüan Ti

  Jüan Ti, Tao-Ti, pseud. S'tchao, 1642 - asi 1707, čín. malíř krajin a květin; vl. příjmením Ču, osobním jm. Kchuťi.…

 • Juana lnés de la Cruz

  Juana lnés de la Cruz [chu- k-], 12. 11. 165l - 17. 4. 1695, mex. básnířka. Zila v klášteře, věnovala se studiu a literární…

 • Juanes

  Juanes [chu-] Juan de, asi 1523 až 2l. 12. 1579, vl.jm. Vincente Juan Masip, špan. malíř. Ovlivněn it. a niz. malířstvím…

 • Juantorena

  Juantorena [chu-] Alberto, *3. 12. 1950 (někdy 1950) Santiago de Cuba,…

 • Juárez

  Juárez [chuares] Benito , 2l. 6. 1806 až 18. 7. 1872, mexický voj. a polit. činitel indiánského pův.; prez. rep.…

 • Juba I.

  Juba I., král v Numidii 60-46 př.n.l.; za obč. války mezi Caesarem a Pompeiem stál na straně Pompeiově. Po Caesarově…

 • Juba II.

  Juba II., kolem 50 př.n.l. - 23. n.l., král v Mauretánii; syn Juby I. Získal vzdělání na Augustově dvoře. V řec.…

 • Jubaland

  Jubaland, někdejší název území mezi levým břehem řeky Juba a keňskou hranicí. 1925 bylo Velkou Británií postoupeno…

 • Jubilejní výstava 1891

  Jubilejní výstava 1891, výstava uspořádaná na oslavu jubilea první prům. výstavy v Praze 179l. Původně plánována…

 • jubileum

  jubileum [lat.< hebr.], význ. výročí důležité události.

 • jubilus

  jubilus [lat.], delší skupina tónů v gregoriánském chorálu, zpívaná na závěrečnou samohlásku textu, např. aleluja…

 • Júcar

  Júcar [chukar], ř. ve vých. Španělsku, dlouhá 497 km. Pramení v Iberském pohoří, ústí do Valencijského zálivu…

 • Juda bibl.

  Juda, podle bibl. podání praotec stejnojmenného izraelského kmene.

 • Juda kmen

  Juda, nejpočetnější izraelský kmen ovládající území již. Palestiny; za vlády krále Davida (zakl. dyn. Davidovců)…

 • Juda Makabejský

  Juda Makabejský, †161 př.n.l., vůdce žid. povstání 167 př.n.l. proti helenizaci Judska, prováděné Antiochem IV.…

 • judaismus

  viz židovské náboženství

 • Judas Galilejský

  Judas Galilejský, asi 50 př.n.l. - 7 n.l., organizátor nezdařeného protiřím. povstání, ve kterém byl sám zabit.…

 • Judas Iškariotský

  Judas Iškariotský, Jidáš - v novozákonním podání jediný z 12 Ježíšových učedníků (apoštolů), který se dopustil…