Abecední rejstřík: ko…

Hesla 1 - 30 z 2343 nalezených

 • KO

  KO, Kolín.

 • ko-

  ko- [lat.], první část přejatých a mez. slov s významem s-, sou-, spolu(např. koexistence).

 • koacerváty

  koacerváty [lat.], kapičkové útvary, které samovolně vznikají ve vodném roztoku dvou či tří makromolek. látek.…

 • koagulace

  koagulace [-o-a-, lat.] 1. vod. pochod při čištění nebo úpravě vody, do níž se přidávají vhodná…

 • koagulancia

  koagulancia [lat.], látky zvyšující krevní srážlivost. Používá se vitamín K, protamín a látky připravené z krve.…

 • koakvizice

  koakvizice [lat.], institut majetkového práva manželů, jež spočívá na principu odděleného majetku obou manželů.…

 • koala

  koala [australské jaz.], Phascolarctos rod primitivních savců - vačnatců z čeledi kuskusovitých. Znám jediný…

 • koalescence

  koalescence [lat.], met. splývání kapek v oblaku při jejich vzájemných srážkách.

 • koalice

  koalice [lat.] 1. seskupení, sdružení, spolčení; 2. voj. spojenectví dvou nebo více států k obraně…

 • koaliční právo

  koaliční právo, koaliční svoboda právo občanů zakládat organizace k hájení svých zájmů, zejm. hosp. Zvl. význam…

 • koarktace

  koarktace [lat.], coarctatio - vrozené, ohraničené, různě dlouhé zúžení aorty, vyskytující se nejčastěji…

 • koaxiální kabel

  viz souosý kabel

 • Kobajaši Masaki

  Kobajaši Masaki, 4. 2. 1916 Otaru, Hokkaido, Japonsko - 4. 10. 1996 Tokijo, Japonsko; též Kobayashi Masaki - jap.…

 • Kobajaši Takidži

  Kobajaši Takidži , 1903-1933 (umučen), jap. proletářský prozaik a lit. kritik. Přispěl k pozvednutí um. úrovně…

 • kobalamin

  kobalamin [-ín], vitamín B12 - složitá org. slouč. obsahující v molek. vázaný atom kobaltu. Hl. zástupcem…

 • kobalt

  kobalt [něm.], cobaltum, Co, chem. prvek VIII. skupiny periodické soustavy, at. číslo 27, relat. at. hm. 58,9332, lesklý…

 • kobaltin

  kobaltin [-týn], stříbřitě bílý až ocelově šedý krychlový nerost, sulfid arsenu a kobaltu; t = 5 až 6,…

 • kobaltová bomba

  kobaltová bomba, intenzívní zdroj úzkého svazku záření gama radioizotopu 60Co v ochranném obalu; použití…

 • kobaltová žluť

  kobaltová žluť, hexanitrokobaltitan sodný Na3[Co(NO2)6], žlutý prášek používaný do olejových…

 • kobaltové slitiny

  kobaltové slitiny, slitiny důležitého slitinového prvku. Kobalt (Co) se používá jako přísada do rychlořezných nástrojových…

 • kobanská kultura

  kobanská kultura, pravěká kult. ve stř. části sev. Kavkazu z přelomu doby bronzové a železné (rozhraní 2.-1. tis.…

 • Kobarid

  Kobarid, obec ve Slovinsku na Soči; 1 238 obyv. (2002) srov. 800 obyv. (197l).…

 • Kóbe

  Kóbe, přístavní m. v Japonsku na Honšú u Osackého zálivu; l,36 mil. obyv. (1982). Prům. stroj., text., kaučuku, ocelářský,…

 • Köbejev

  Köbejev [ke-] Ispandijar, 13. 10. 1878 až 2. 12. 1956, kazašský sov. spisovatel a pedagog. Propagoval rus. kulturu,…

 • Kober

  Kober Ignác Leopold . 6. 1. 1825 až 26. 5. 1866, č. nakladatel a překladatel. Vydával souborná díla klasiků…

 • Kober z Koberšperku

  Kober z Koberšperku Kryštof, †2l. 6. 1621, pražský měšťan a dvorský úředník při č. komoře. 1609 zvolen…

 • koberec

  koberec, textilie vyrobená tkaním, vytkáváním, vázáním nebo všíváním z různých materiálů, např. z hrubé vlny,…

 • Koberovy

  Koberovy, obec v Libereckém kr., okr. Jablonec nad Nisou, v Železnobrodské vrchovině; 933 obyv. (2001). Prům. sklářský.…

 • Kobeřice

  Kobeřice, zeměd. obec v Moravskoslezském kr., okr. Opava, v Hlučínské pahorkatině; 3 205 obyv. (2001) srov. 2 899 obyv.…

 • Kobilková

  Kobilková Jitka , *13. 7. 1928, č. lékařka v oboru gynekologie a porodnictví; prof. UK, členka kor. [C]SAV (198l).…