Abecední rejstřík: n…

Hesla 61 - 90 z 2932 nalezených

 • nacismus

  nacismus [název odvozen od výrazu nacionální socialismus], slov. nacizmus -polit. hnutí a režim v Německu, vedené NSDAP…

 • nacistický systém teroru

  nacistický systém teroru [-ty-], systém totalitní diktatury, který vytvořila NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche…

 • Nacume

  Nacume Sóseki , 15. 1. 1867 - 9. 12. 1916, jap. prozaik; klasik moderní jap. liter. Real. tvorbou se stavěl proti…

 • nácvik

  nácvik, proces postupného osvojování nové činnosti (nejčastěji pohybové, senzomotorické) zal. na pozvolném zvládání…

 • náčelník

  náčelník 1. hist . volený nebo dědičný nejvyšší představitel polit. organizační jed. předtřídní spol.…

 • načepování řeky

  viz pirátství řeky

 • Načeradec

  Načeradec, obec ve Středoč. kr., okr. Benešov; 1 050 obyv. (2001). Barokní zámek (dětský domov).

 • Načezové

  Načezové, Natchez - vymřelý indiánský kmen na dolním toku Mississippi (Louisiana). Kult. patřil k tzv. stavitelům…

 • náčiní tělocvičné

  náčiní tělocvičné, předměty sloužící k posilování (činky, plné míče), k rozvoji pohybových schopností a…

 • náčrt

  náčrt, geod. graf., popř. i číselné vyjádření výsledků podrobného měření a šetření, které je jedním…

 • Nad Senkárkou

  Nad Senkárkou, rašeliniště v Západosl. kr., okr. Bratislava-vidiek, v chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty. Od…

 • nadace

  nadace, majetková podstata, jejíž výtěžek podle vůle jejího zakl. měl sloužít určitému účelu, obvykle sociálnímu…

 • Nadar

  Nadar, 5. 4. 1820 - 20. 3. 1910, vl.jm. Félix Tournachon, fr. lékař, konstruktér, aviatik a fotograf; zal. 1852 v Paříži…

 • Nádasdy

  Nádasdy [-ždy], uh. šlechtický rod, doložený od 13.st.; rozdělil se na několik větví, nejvýzn. sídlem byl hrad…

 • nadbytečná pracovní doba

  viz pracovní doba nadbytečná

 • nadbytečnost

  nadbytečnost, redundance - výpočetní tech. velikost částí zařízení nebo jiných prostředků užitých navíc…

 • Nadel

  Nadel [nádl] Siegfried Ferdinand (Frederick), 24. 4. 1903 - 14. 1. 1956, austr. etnolog a sociolog rak. pův.; zabýval…

 • Naděždin

  Naděždin Nikolaj Ivanovič , 17. 10. 1804 - 23. 1. 1856, rus. estetik a kritik. Propagoval syntézu klasicistního…

 • NADH

  NADH, zkratka pro redukovanou formu nikotinamidadenindinukleotidu, důl. koenzymu účastnícího se některých oxidačněredukčních…

 • nadháňka

  nadháňka, honička - způsob společného lovu, při kterém zaujímají lovci (střelci) v rámci leče předem označené…

 • Nadherny

  Nadherny Ignaz Florian , 7. 9. 1789 až 3. 8. 1867, něm. lékař; prof. univ. v Praze. Organizoval kr. fyzikáty (zdravotní…

 • nadhlavník

  nadhlavník, zenit - myšlený bod v nebeské sféře nad pozorovatelem, průsečík svislice v místě pozorovatele s nebeskou…

 • Nadi

  Nadi [-dy] Nedo , 9. 7. 1894 - 27. 1. 1940, it. šermíř a učitel šermu; držitel zlaté medaile z OH 1912 a pěti…

 • nadi-reakce

  nadi-reakce [-dy-], mikroskopie vznik indofenolové modři z α-naftolu a dimethyl-p- fenyldiaminu katalyzovaný…

 • Nadiad

  Nadiad [-dy-], město v Indii v Gudžarátu; 157 000 obyvatel (1996). Dopravní křižovatka.

 • Nádir

  Nádir [-dyr] Chán Muhammad , 9. 4. 1882 - 8. 11. 1933 (zavražděn), afghánský král od 1929; účastník anglo-afghánské…

 • Nádir Sáh

  Nádir Sáh [-dy-], 22. 10. 1688 - 19. 6. 1747 (zavražděn), perský šáh od 1736; pův. vůdce kmene Afšárů, od 1726…

 • nadjezd

  nadjezd, most převádějící jednu komunikaci nad druhou a tak odstraňující úrovňové křižování.

 • nadledviny

  nadledviny, glandulae suprarenales párová žláza s vnitřní sekrecí vytvářející hormy - glukortikoidy, které…

 • Nadlice

  Nadlice, obec v Z Slovenska v Trenčianském kr., okr. Partizánské (do 2001 Západosl. kr., okr. Topoľčany), v Nitrianské…