Abecední rejstřík: nic…

Hesla 1 - 30 z 37 nalezených

 • nic

  viz nicota

 • Nicaragua dějiny

  Nicaragua - dějiny Uzemí pův. osídleno indiánskými kmeny (Nicarao, Chorotega, Mosquito, Rama), částečně sem zasahoval…

 • Nicaragua správní rozdělení

  Nicaragua - správní rozdělení departement km2 oby(l.981)000 adm. středisko Boaco…

 • Nicaragua jezero

  Nicaragua [nyka-], největší jezero ve Stř. Americe v Nicaragui, sopečného původu, v tektonické sníženině 34 m n.m.;…

 • Nicaragua stát

  Nicaragua [nyka-], Nikaragua, Nicaragujská republika, špan. República de Nicaragua - stát ve Stř. Americe; 130 000 km2,…

 • Nicaragujci

  Nicaragujci [nyka-], obyv. Nicaraguy (asi 3 mil. osob), které je většinou smíšeného pův. (mestici), necelá 4 % jsou…

 • niccolum

  viz nikl

 • Nice

  Nice [nys, fr.], Nizza [nyca, it.] - přístavní m. v již. Francii v kr. Provence-Alpes-Côte-d'Azur, středisko dpt. Alpes-Maritimes;…

 • Niceforo

  Niceforo [nyče-] Alfredo , 3. 1. 1876 až 2. 3. 1960, it. sociolog a kriminolog. Průkopník užívání statist. metod…

 • Niceforos

  Niceforos [ny-] Blemmydas . asi 1197 až asi 1272, byzantský filozof, učenec a polit. činitel. V náb.-filoz. polemice…

 • Nicephoros

  Nicephoros [nycefo-] Choumnos , asi 1250 až 1255 - 18. 1. 1327, byz. filozof, teolog, spisovatel a státník. Ve svých…

 • Nick Cave And The Bad Seeds

  Nick Cave And The Bad Seeds, N.C. zakládá kapelu v roce 1983. Členové: M. Harvex, B. Bargeld, B. Adamov, H. Race. LP např.…

 • nickamínek

  nickamínek, mondmilch - speleologie bílá, kašovitá (amorfní), vápnitá uloženina, složená z kalcitu, magnezitu…

 • Nickerl

  Nickerl [nyk-] František Antonín . 4. 12. 1813 - 4. 2. 1871, č. entomolog; prof. tech. v Praze. Se synem Otakarem…

 • Nicolài Aldo

  Nicolài [nyko-] Aldo , *15. 3. 1920, it. dramatik. Ve hře Italská balada s tragikomickou postavou vojáka…

 • Nicolai Otto

  Nicolai [nyko-] Otto , 9. 6. 1810 - 11. 5. 1849, něm. skladatel a dirigent; 1842 zorganizoval pořádání filharmonických…

 • Nicolaos

  Nicolaos [nyko-] Cabasilas . asi 1320 až asi 1371, byzantský teolog, mystický filozof. Ve svých etických názorech…

 • Nicolas d'Autrecourt

  viz Mikuláš z Autrecourt

 • Nicolaus z Verdunu

  Nicolaus z Verdunu [nyko- -denu], lotrinský zlatník a emailér činný na konci 12. a zač. 13.st., ovlivněný byz. um.;…

 • Nicole

  Nicole [nykol] Pierre . 19. 10. 1625 až 16. 11. 1695, fr. filozof a teolog; jeden z hl. teoretiků jansenismu. Stoupenec…

 • Nicole Oresme

  Nicole Oresme [nykolorem] (Nikolaus z Oresme, lat. Oresmius), asi 1320 až 11. 7. 1382, francouzský filozof; jeden z představitelů…

 • Nicolescu

  Nicolescu [nyko-ku] Miron . 27. 8. 1903 až 30. 6. 1975, rumunský matematik; prof. univ. v Černovcích a Bukurešti;…

 • Nicoll

  Nicoll [nykol] Allardyce . 28. 6. 1894 až 17. 4. 1976, brit. div. vědec a historik; 1951-62 ředitel Shakespearovského…

 • Nicolle

  Nicolle [nykol] Charles Jules Henri , 21. 9. 1866 - 28. 2. 1936, fr. lékař a bakteriolog; prof. Collège de France.…

 • Nicosia

  Nicosia [nykozi-], Nikósie - hl.m. Kypru; 118 300 obyv. (1979). Sídlo prez. a vlády. Prům. text., kožedělný, um. řemesel.…

 • nicota

  nicota, pojem ideal. ontologie označující buď nepřítomnost, chybění určité vlastnosti nebo věci, anebo nebytí vůbec.…

 • nicotný právní akt

  nicotný právní akt, akt zamýšlený jako akt právní, tj. vynutitelný státním donucením, ale z práv. hlediska je…

 • Niculescu

  Niculescu [nyku-ku] Margareta , *4. 1. 1926, rumunská režisérka loutkového div.; jako ředitelka a um. vedoucí…

 • Nichelino

  Nichelino [nykelí-], m. v sev. Itálii v kr. Piemonte v provincii Torino; 47 791 obyv. (2001) srov. 44 300 obyv. (1981). Prům.…

 • Nichols Dudley

  Nichols [niklz] Dudley . 6. 4. 1895 až 4. 1. 1960, amer. scenárista 30. a 40.let. Psal pro Johna Forda (Ztracená…