Abecední rejstřík: nos…

Hesla 1 - 30 z 54 nalezených

 • nos

  nos, nasus - začátek horních dýchacích cest u člověka. Začíná jako zevní n., který má chrupavčitý a kostěný…

 • Nosák-Nezabudov

  Nosák-Nezabudov Bohuš , 3. 2. 1818 až 5. 4. 1877, vl. jm. Timotej Ignác Nosák, sl. novinář, překl. a básník…

 • nosál šelma

  nosál, Nasua - rod šelem z čeledi medvídkovitých; tlamu má protaženu v dlouhý nos. Dobře šplhá. Známy 4…

 • Nosáľ Štefan

  Nosáľ Štefan, *20. 1. 1927, sl. tanečník, choreograf; prof. VSMU. Od 1949 spoluprac., od 1951 um. vedoucí a choreograf…

 • Nosálová

  Nosálová Eliška, *7. 5. 1931 Kroměříž, sl. herečka; od 1949 členka Div. SNP v Martině. Z rolí: Hraběnka

 • nosatcovití

  nosatcovití, Curculionidae - jedna z nejpočetnějších čeledí brouků. Mají hlavu protaženou v nosec a lomená…

 • nosatčík

  nosatčík, Apion - rod brouků z čeledi nosatčíkovitých. Četné druhy škodí zvl. na bobovitých rostlinách;…

 • nosatkovití

  nosatkovití, Atelopodidae - čeleď obojživelníků z řádu žab. Známo 36 druhů. Žijí hl. v Americe. Samice…

 • nosce te ipsum

  nosce te ipsum [té, lat., řec. gnóthi seauton], poznej sám sebe - podle jedné tradice nápis na sloupu při vchodu do…

 • Nosecký

  Nosecký Siardus , 12. 4. 1693 - 28. 1. 1753, č. malíř a freskař vrcholného baroka. Od 1714 člen premonstrátského…

 • Nosek Alexej

  Nosek Alexej , *20. 3. 1933, č. režisér. V Cs. televizi vytváří mnoho pořadů zábavných (Sejdeme se na Vlachovce

 • Nosek Antonín

  Nosek Antonín , 1868-26. 5. 1916, č. zoolog. Studoval hl. pavouky a ryby. Přispěl k rozvoji studia zoologie.

 • Nosek František

  Nosek František , 26. 4. 1886 - 17. 4. 1935, č. politik; od 1919 místopředseda Čs. strany lid.; od 1918 poslanec…

 • Nosek Karel

  Nosek Karel, *19. 1. 1935, č. operní dirigent; od 1963 člen (od 1966 šéf opery) Jihoč. div. v Č. Budějovicích.…

 • Nosek Václav

  Nosek Václav, *5. 4. 1921, č. dirigent; 1945-46 dirigent opery v Plzni, 1946 až 1952 v Ústí nad Labem, 1952 až…

 • Nosema

  Nosema [-zé-, řec.], rod parazitických prvoků z třídy hmyzomorek. Známo asi 200 druhů, cizopasících hl. u motýlů.…

 • nosematóza

  nosematóza [-ze-], nosematosis - onemocnění včel působené prvokem Nosema apis . Prvok napadá střevní…

 • nosič dat

  nosič dat, nosič informace - prostředek k záznamu dat, který je snadno přenosný, např. děrný štítek, děrná páska,…

 • nosič informace

  viz nosič dat

 • nosič nářadí

  nosič nářadí, energetický prostředek speciálně konstruovaný pro montáž a pohon specializovaných zeměd. strojů.…

 • nosiče radionuklidů

  nosiče radionuklidů, přídavky makromnožství izotopů stabilních (popř. s dlouhým poločasem rozpadu) nebo prvků k…

 • Nosislav

  Nosislav, obec v Jihomor. kr., okr. Břeclav, na Svratce; 1 246 obyv. (2001) srov. 1 133 obyv. (1980). Lesnický výzk. ústav.…

 • Noskovič

  Noskovič Alexander , 15. 1. 1924 až 15. 6. 1975, sl. režisér, div. kritik, teoretik a historik; jako režisér působil…

 • nosná plocha

  nosná plocha, let . celk. půdorysná plocha křídla i s křidélky a myšlenou částí prostupující trupem.

 • nosná stěna

  nosná stěna, nosná zeď - nosník, který má velkou výšku a malou šířku. N. s. se používají jako nosné konstrukce…

 • nosná zeď

  viz nosná stěna

 • nosné části stavby

  nosné části stavby, podpůrné části a arch. články vzpírající části a články břemenné, sochy ap. (zdivo, nosníky,…

 • nosní skořepy

  nosní skořepy, conchae nasales (superior , media , inferior ) - tři kostěné párové, dovnitř…

 • nosnice

  nosnice, samice kura domácího (slepice) od doby, kdy začne snášet vejce normální velikosti, to jest o hm. asi 55-62…

 • nosník

  nosník 1. stav . prvek stav. konstrukce namáhaný obvykle ohybem. Má tvar prutu, tj. tělesa, jehož délkový rozměr…